Projekt – Alternative Bulldog upprop

Vårt projekt inom SHK kommer bli att försöka samordna och skapa en plattform även för de Alternativa Bulldoggarna, dvs OEBér som avlas utanför den officiella stamboken i UKC.Vi har varit i kontakt med flera uppfödare och ägare och fått en oerhört positiv respons. Det är så vi ska arbeta. Gemensamt och kontollerat, för att skapa en så bra avel som möjligt.

Translate »