Personsök

Välkommen till Svenska Hundklubbens  personsök!

Hunden skall hitta och markera människor som ligger mer eller mindre dolda i terrängen.

I personsök testas ekipagen i provform och erhåller godkänt eller icke godkänt omdöme och sedan i flera klasser: Start, Järn, Brons, Silver, Guld

Det finns olika sätt att lära in och träna sök. Hunden markerar hittad figurant antingen genom att bli kvar och skälla vid figuranten eller genom att i munnen ta en markeringsrulle, som hänger i halsbandet, och återvända till sin förare. När man tränar sök skall man vara flera ekipage så att man kan hjälpas åt att gömma sig som figurant.

I princip kan alla hundar vara med och träna. De allra minsta hundarna kanske kan ha svårt att jobba i snårig och svårtillgänglig terrräng.

Regler & Dokument

Arbetsprovskommitens sökgrupp, lokalavdelning eller till Svenska hundklubben associerad hundklubb äger rätt att arrangera ett sökprov.

För att arrangera ett sökprov krävs att en överenskommelse finns mellan jakträttsinnehavare eller markägare och SHK Provansvarig.