Anmälan hundtest

kalender

  *Hundtesttillfälle:

  Uppgifter på föraren

  *Förnamn:

  *Efternamn:

  *Telefon:

  *E-post:

  *Medlem

  JaNej

  *Avdelning

  Om du inte tillhör någon avdelning markera Övriga

  Uppgifter på hunden

  *Registrerat namn:

  Smeknamn:

  *Födelsedatum:

  *Reg nr:

  *Ras:


  Om rasen saknas i listan skriv in rasen i rutan

  *Kön

  TikHane

  Pris: 400 kronor för SHK- och associerade klubbmedlemmar, 500 kronor för icke medlem
  Betalas till Plusgirokonto 2156-8
  Uppge vid betalning: hundtest, provdatum och namn.

  Anmälan och betalning via PlusGiro görs senast 2 veckor innan testdagen.

  Vaccinationer

  Deltagande utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med svenska införselbestämmelser för hund avseende rabiesvaccination och avmaskning gentemot bandmask (echinococcos).

  Deltagande hund ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande:
  • Hund över ett (1) års ålder: Hund ska vara vaccinerad vid lägst tio (10)

  månaders ålder och inte vara utförd för mer än tre (3) år sedan.
  Kontroll av att gällande införsel- och vaccinationsbestämmelser följts kan förekomma.

  Vidare rekommenderar SHK att deltagande hundar dessutom är vaccinerade mot parvovirusinfektion och parainfluensa (kennelhosta).

  Ägare/förare

  Deltagande hunds ägare/förare behöver inte vara medlem i SHK. Förare måste vara minst 12 år.

  Hund

  Hund från 2 års ålder (uppnått samma dag eller tidigare) ingen övre åldersgräns. Hunden skall delta under det namn den är registrerad. Resultat för hund som deltar under oriktiga anmälningsuppgifter stryks.

  Rätt att delta har även icke renrasig hund.

  Hinder för deltagande

  Tik som löper.

  Dräktig tik får inte delta vid någon tidpunkt efter det att parning skett och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen.

  Smittsam sjukdom

  Hund som har en smittsam sjukdom eller ohyra får inte delta.

  Doping och andra otillbörliga förhållanden

  Deltagande hund får inte vara skadad eller sjuk. Den får inte heller vara påverkad på otillbörligt sätt, det vill säga den får inte vara utsatt för åtgärd som otillbörligt kan påverka prestation, reaktion eller yttring av skada eller sjukdom.

  Doping av hund regleras av Statens Jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om träning och tävling med djur, SJVFS 2011:24 saknr L17, 7 kap. 1-2§§ samt bilaga 2 till dessa föreskrifter.

  Det åligger den som är ansvarig för hunden att vid behandling eller annan åtgärd förvissa sig om vad detta kan innebära i fråga om hundens rätt att delta.