Historia

Välkommen till Svenska Hundklubben!

Svenska Hundklubben (SHK) firade för ett par år sedan sitt 100:e verksamhetsår – en mycket pigg hundraåring!

HISTORIK

Klubben bildades 14 dec 1912 under namnet Svenska Sällskapshundklubben. Näringsfrihetsombudsmannen stadfäste 1982 att ”såväl Svenska Sällskapshundklubben som Svenska Kennelklubben upprättar stamböcker över hundar och registrerar kennlar. Ingen har någon officiell ställning. Det står sålunda hundägarna och kennelägarna i landet fritt att själva välja vilken organisation de vill tillhöra”.

1984 bytte klubben namn till nuvarande Svenska Hundklubben (SHK), bl.a. för att markera att klubben var en organisation för alla hundar och hundägare.
Under lång tid har SHK även samarbetat internationellt och så sent som under 2014 beviljade SHK medlemskap i den världsomfattande omfattande organisationen IKU (International Kennel Union).

Under 2000-talet har SHK fortsatt att profilera sig som ett alternativ till Svenska Kennelklubben/Svenska Brukshundklubben. SHK har idag egna provformer i personspår, personsök och föremålssök, egna instruktörs- och funktionärsutbildningar, eget hundtest, egen utställningsverksamhet och, inte minst, ett brett utbud av hundägarutbildningar.

SHK-ANDAN

I Svenska Hundklubben har vi något, vi är både stolta över och rädda om – “SHK-andan”, d.v.s. en vänlig och familjär atmosfär, där hunden är den självklara medelpunkten. Vårt motto är därför:
Med Hunden i Centrum, och det gäller oavsett om hunden är rasren eller av blandrastyp.

ORGANISATION

SHK centrala organisation består av en centralstyrelse med tillhörande specialkommittéer som fungerar som support åt lokalklubbar och som arbetar för att utveckla verksamheter som tävling, arbetsprov, utställning och utbildning.
Klubben har idag 7 olika lokalklubbar; SHK Eskilstuna, SHK Södertälje, SHK Uppsala, SHK Västra Sörmland/Närke (VSN), SHK Värmland, SHK Kristianstad och SHK Västerås. De olika lokalklubbarna är egna juridiska enheter med eget ekonomiskt ansvar för sin verksamhet.

VAD GÖR VI I SVENSKA HUNDKLUBBEN?

Klubbens motto ”Med Hunden i Centrum” förpliktar. Vi prioriterar den goda relationen mellan förare och hund, vilket i sin tur leder till ett gott ledarskap från förarens sida – ett ledarskap som hunden förstår, och som leder till en trivsam samvaro mellan förare och hund. Vi baserar all inlärning på individanpassad belöningsträning.

VÅRA OLIKA HUNDÄGARUTBILDNINGAR

ALLMÄNLYDNAD (INKL. VALPKURSER)

Allmänlydnaden syftar till att hundägaren ska ha god kontroll över sin hund, d.v.s. hunden ska kunna gå fint i koppel, komma på inkallning då den är lös och kunna stanna kvar – trots störningar. 
Allmänlydnadskurser finns på alla lokalklubbar

TÄVLINGSLYDNAD

Tävlingslydnaden inriktas mot SHK:s egna lydnadstävlingar Rookie, Klass 1, Klass 2 och klass 3. Den lägsta klassen innehåller ett antal vardagslydnadsmoment blandat med grundläggande beteenden i tävlingslydnad, och närmare 70 % av de tävlande får godkänt i sin första tävling. En bra start på en tävlingskarriär!

RALLYLYDNAD

Den nya lydnadsformen rallylydnad har börjat ta fart. Intresset är stort i flera lokalklubbar och antalet intresserade växer snabbt. Inom kort räknar vi med att också kunna arrangera egna tävlingar

PERSONSPÅR

SHK:s spårprovverksamhet har väckt stort intresse, inte bara bland SHK:are. Många uppskattarr spårprovupplägget, där det bara handlar om spårarbete. Någon planlydnad finns inte med i klubbens egna spårprov. Proven är uppdelade i klasserna Start-. Järn-, Brons-, Silver- och Guldspår. 
Kursverksamheten i personspår är stor i klubben, och det börjar växa fram träningsgrupper på flera ställen. Viltspårinresset är också på frammarsch!

PERSON- OCH FÖREMÅLSSÖK

Personsök har funnits under många år i klubben, medan föremålssök är en ny verksamhet fr.o.m. 2014.. Nya sökprov är nu utarbetade både i personsök och föremålssök, och de följer det framgångsrika konceptet från personspår, d.v.s. fem olika klasser och ingen planlydnad.

VÅRA UTSTÄLLNINGAR

Det tydliga målet för SHK är, inte minst inom utställningsverksamheten, att uppmuntra och främja en sund renrasig hundavel både inom och utanför landets gränser.
Klubbens utställningsverksamhet är stor och livaktig. Ett tiotal utställningar arrangeras varje år, några på de egna lokalklubbarnas områden, några på andra attraktiva platser. Det arrangeras såväl nationella som internationella tävlingar för de upp emot 1 000 utställarna, som varje år ställer ut sina hundar i SHK.

SHK HUNDTEST

För några år sedan sjösattes SHK:s egna hundtest, som bl.a. syftar till att ge hundägaren en tydligare bild av hur hunden kan reagera i olika vardagliga situationer. Testet är anpassat för våra sport-och sällskapshundar. En handfull testtillfällen erbjuds varje år. Testbana med nio stationer finns i dagsläget i lokalklubbarna Eskilstuna och Södertälje,.
Du som tycker, att du vill lära dig mer om din hunds beteenden och reaktioner, ska definitivt anmäla dig och din hund till testet!

 

FAKTA OM SHK

Närmare 1 000 medlemmar
C:a 750 kursdeltagare
Närmare 1000 utställare
C:a 200 tävlingslydnadsstarter
Närmare 100 genomförda spårprov
Över 50 genomförda sökprov

MEDLEMSAVGIFT

Medlemsavgiften är uppdelad i en central och en lokal del. Den centrala avgiften beslutas på årsmötet för SHK:s huvudklubb, medan de lokala avgifterna beslutas på de resp. lokalklubbs årsmöte.
I SHK kan du bli medlem när som helst under året. SHK använder sig av ”rullande” medlemskap, och du blir därför medlem i ett års tid fr.o.m. det datum du betalat medlemsavgift.