Centralstyrelsen

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2022-2023

RIKSORDFÖRANDE 
Anna-Lena Mann
Mandattid: 2 år (1 år kvar av mandatperiod)
E-post: riks.ordf@svenskahundklubben.se

VICE RIKSORDFÖRANDE 
Agneta Joelsson
Mandattid: 2 år 
E-post: riks.vordf@svenskahundklubben.se

RIKSKASSÖR 
Zaima Erlandsson (adjungerad)
Mandattid: 2 år (vakant)
E-post: riks.kassor@svenskahundklubben.se

RIKSSEKRETERARE
Mandattid: 2 år 
Kicki Samuelsson
E-post: riks.sekr@svenskahundklubben.se

LEDAMOT
Tommy Holmertz
Mandattid: 2 år 

LEDAMOT
Roger Henningsson
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)

LEDAMOT 
Mikael Sellgren 
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)

LEDAMOT 
Vakant (Kassör)
Mandattid: 2 år

SUPPLEANT 1
Avera Bobadilla
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)

SUPPLEANT 2
Joakim Brunnström
Mandattid: 2 år