Centralstyrelsen

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2019-2020

RIKSORDFÖRANDE 
Anna-Lena Mann
Mandattid: 2 år
E-post: riks.ordf@svenskahundklubben.se

VICE RIKSORDFÖRANDE – RIKSSEKRETERARE
Jonas Wandell
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)
E-post: riks.vordf@svenskahundklubben.se
riks.sekr@svenskahundklubben.se

RIKSKASSÖR
Zaima Erlandsson
Mandattid: 2 år (1 år kvar på mandatperioden)
E-post: riks.kassor@svenskahundklubben.se

LEDAMOT 
Gabriella Rönn Larsson
Mandattid: 2 år (1 år kvar på mandatperioden)
Sammankallande Utställningskommittén (UK)

E-post: uk.ordf@svenskahundklubben.se

LEDAMOT 
Frida Arnlund
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)
Sammankallande Avelskommittén (AK)

E-post: ak.ordf@svenskahundklubben.se

LEDAMOT 
Manuela Schönherr
Mandattid: 2 år

LEDAMOT
Emma Stjernberg
Mandattid: 2 år

SUPPLEANT 1
Susanne Ahlén
Mandattid: 2 år

SUPPLEANT 2
Vakant – tillsättes under verksamhetsåret av centralstyrelsen
Mandattid: 2 år (1 år kvar på mandatperioden)

Translate »