Centralstyrelsen

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2019-2020

RIKSORDFÖRANDE 
Anna-Lena Mann
Mandattid: 2 år (1 år kvar av mandatperiod)
E-post: riks.ordf@svenskahundklubben.se

VICE RIKSORDFÖRANDE
Gabriella Rönn Larsson
Mandattid: 2 år
E-post: riks.vordf@svenskahundklubben.se

RIKSKASSÖR
Zaima Erlandsson
Mandattid: 2 år
E-post: riks.kassor@svenskahundklubben.se

LEDAMOT
Manuela Schönherr
Mandattid: 2 år (1 år kvar av mandatperiod)

LEDAMOT 
David Wetterlind
Mandattid: 2 år

LEDAMOT 
Susanne Ahlen
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)

LEDAMOT 
Susanna Bergström
Mandattid: 2 år

SUPPLEANT 1
Ann-Katrin Lindelöf
Mandattid: 2 år

SUPPLEANT 2
Ann-Sofie Johansson
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)

Translate »