Centralstyrelsen

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse 2021-2022

RIKSORDFÖRANDE 
Anna-Lena Mann
Mandattid: 2 år
E-post: riks.ordf@svenskahundklubben.se

VICE RIKSORDFÖRANDE
Gabriella Rönn Larsson
Mandattid: 2 år (1 år kvar av mandatperiod)
E-post: riks.vordf@svenskahundklubben.se
E-post: riks.sekr@svenskahundklubben.se

RIKSKASSÖR
Zaima Erlandsson
Mandattid: 2 år (1år kvar av mandatperiod)
E-post: riks.kassor@svenskahundklubben.se

LEDAMOT
Rasmus Gustafsson
Mandattid: 2 år 

LEDAMOT 
David Wetterlind
Mandattid: 2 år (1år kvar av mandatperiod)

LEDAMOT 
Elisabeth Allbrand
Mandattid: 2 år (1 år fyllnadsval)

LEDAMOT 
Susanna Bergström
Mandattid: 2 år (1år kvar av mandatperiod)

SUPPLEANT 1
Ann-Katrin Lindelöf
Mandattid: 2 år (1år kvar av mandatperiod)

SUPPLEANT 2
Jim Johansson
Mandattid: 2 år

Translate »