Kurser

Gå en kurs hos Svenska Hundklubbens lokalklubbar! 

Våra lokalklubbar anordnar roliga och berikande hundkurser, med hundens välbefinnande i centrum! 

Utbildningar / Föreläsningar

Centrala Utbildningskommittén ( UBK )

Centrala utbildningskommittén UBK ansvarar för centralt arrangerade utbildningar och föreläsningar 

Anmälan till utbildning/frågor och önskemål: 

– Välkommen att kontakta Utbildningskommittén!

Utbildningskommittén (UBK) arrangerar:

 • Utbildning och fortbildning av valp- & almänlydnadsinstruktörer

Utbildningar som i huvudsak arrangeras av respektive kommitté: 

 • Fortbildning för utbildade tävlingsfunktionärer
 • Utbildning av tävlings- och provfunktionärer.

Utbildningar/Kursplaner

 • Kursplan BAS-utbildning reviderad 2013-11-17
Spår:
 • Kursplan Spårinstruktörer SHK
 • – Utvecklingsplan för spårprovfunktionärer
Utställning:
 • Kursplan för utbildning av Exteriördomare i SHK
Hundtest:
 • Hundtest-Flödesschema-Funktionärsutbildning
 • Hundtest-Beteendekunskap steg 1
 • Hundtest-Beteendekunskap steg 2
 • Hundtest-Beskrivarutbildning.
 • Hundtest-Figurantutbildning
 • Hundtest-Testledarutbildning

Utbildningssystemet i SHK – hur blir jag instruktör?

 • Instruktörsutbildning i SHK 2013.12.06

Information för funktionärer

UBK har hand om centralt arrangerade utbildningar. I detta ansvar ligger initiering, anordning, organisering och utvärdering av utbildningar. Alla utbildningar utförs utifrån önskemål och behov hos lokalklubbarna.

Utbildningskommittén består av:

Ingela Andersson, sammankallande
Jan-Lennart Andersson
Per-Ola Andersson

Kalender

Det finns inga kommande evenemang.