Anmälan Utställning

Vid utställningar som arrangeras samma dag krävs anmälan till båda om man vill tävla om 2 x CAC/CACIB.

Valpshow för valpar från 3-6 månader ALLTID FÖRANMÄLAN om inget annat meddelats.

Valpshow
220 kr medlem /ej medlem

Valpklass (föranmälan)
220 kr medlem /ej medlem

Juniorklasss & Seniorklass.
270 kr medlem / ej medlem 300 kr

Övriga klasser.
320 kr medlem / ej medlem 360 kr

Anmälan utställning

Anmälan utställning

Sista anmälningsdag är 3 veckor före aktuellt utställningsdatum.
 • Valpshow - för valp 3-6 månader.
 • Valpklass - för valp 6-9 månader.
 • Juniorklass - för hund 9-18 månader.
 • Unghundsklass - för hundar 15-24 månader
 • Öppen klass - för hund över 18 månader.
 • Arbetsklass - hunden ska har lägst godkänd från SHK:s arbetsprov eller WCC eller motsvarande meriter*
 • Seniorklass - för hund som är minst sju år gammal
 • Veteranlass - för hund som är minst 10 år (avgiftsfri). Hunden kan också anmälas i annan klass.
 • Skandinavisk klass - hunden skall vara minst 24 mån för att delta i klassen.
 • Vinnarklass - för hund som är champion men som på grund av ålder eller saknad av annan meritering inte har rätt att anmäla i annan klass (t ex juniorchammpion som är under 15 månader)
 • Championklass (NAT) - för hundar som är minst Skandinavisk-, Internationell-, Heders- eller Multichampion vid
  nationell utställning.
 • Hedersklass (INT) - för hund som är minst 6 år och som erhållit Svensk- och/eller Arbetsklasschampion-, Skandinaviskchampion och Internationellchampion.
 • Multichampionklass (INT) - för hund som har minst 3 nationella titlar (Juniorchampion, Unghundschampion, Svensk

  champion, Arbetsklasschampion och/eller Skandinavisk champion) samt är Internationell champion. Även hund som redan är Multichampion anmäls i klassen.
   
  Medlemskrav för Arbetsklass, Skandinaviskklass, Vinnarklass, Championklass, Hedersklass och Multichampionklass.
   
   
  *Arbetsklass – hunden ska ha merit från SHK:s arbetsprov – lägst godkänd i bronsklass – eller utfärdat Working class certificate (WCC) i FCI eller motsvarande meriter i andra föreningar (kontakt Utställnigskommittén för mer info). Hundens ska var stambokförd i Svenska Hundklubben och anmäls med SHK-nummer. Ägaren ska vara medlem.
Kön
Eventuella utställningstitlar i Svenska Hundklubben
Om SHKregistreringsnummer/stamboksnummer* finns ska detta anges . SHKnummer krävs för anmälan i Arbetsklass, Vinnarklass, Skandinaviskklass, Championklass, Hedersklass samt Multiklass.
Måste anges för att erhålla rabatt på anmälningsavgift eller för anmälan i Arbetsklass, Vinnarklass, Skandinaviskklass, Championklass, Hedersklass samt Multiklass

information

OBS!
Se till att du anmäler i rätt klass, vi kan inte ändra det på plats. Är du osäker så maila till uk.ordf@svenskahundklubben.se så hjälper vi dej.

Anmälan är bindande och betalning ska ske vid anmälan.
Problem vid betalning? Skicka ett e-post till uk.ordf@svenskahundklubben.se
Hundar vars anmälan inte är betald i tid kommer inte att bedömas.

Nummerlapp skickas med pm.

Informationsfrågor om utställning?
Kontakta: uk.ordf@svenskahundklubben.se

kalender