Kontakt

Vem skall jag vända mig till?

Nedan hittar du information om vem som ansvarar för vad. Vet du ändå inte vänligen kontakta vårat kansli


Vet du inte vem du söker eller söker svar på allmäna frågor kontaktar du vårat Kansli

Ansvarar för centralt arrangerade arbetsprover och arbetsprovsregler för personspår, personsök och föremålssök.
Utbildning av arbetsprovsfunktionärer.

Ansvarar för avel- och uppfödarfrågor, stambokföring och röntgenavläsning.

Har övergripande ansvar för verksamheten på riksnivå

Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare och lydnadsdomare.
Utbildning av domare, tävlingsledare och sekreterare.

Ansvarar för Hundtesten

Ansvarar för kennelregistret

Ansvarar för registrering & skötsel av medlemsregistret

Ansvarar för Tidsskriften Våra Hundar

Ansvarar för utfärdandet av stamböckerna

Ansvarar för centrala utbildningar av instruktörer och övriga funktionärer.

Uställningskommittén ansvarar för SHKs utställningsverksamhet samt för utbildning av exteriördomare och ringsekreterare

Administrerar och publicerar innehållet på denna hemsida

Translate »