Kontakt

Vem skall jag vända mig till?

Nedan hittar du information om vem som ansvarar för vad. Vet du ändå inte – vänligen kontakta vårt kansli  Riksorganisationens Kansli

  Vet du inte vem du söker, eller söker svar på allmäna frågor, kontaktar du vårt Kansli

  Arbetsprovskommitté ( APK )

  Ansvarar för centralt arrangerade arbetsprover och arbetsprovsregler för personspår, personsök och föremålssök.
  Utbildning av arbetsprovsfunktionärer.

  Avelskommitté ( AK )

  Ansvarar för avel- och uppfödarfrågor, stambokföring och röntgenavläsning.

  Centralstyrelsen

  Har övergripande ansvar för verksamheten på riksnivå

  Centrala Lydnadskommittén ( CLK )

  Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare och lydnadsdomare.
  Utbildning av domare, tävlingsledare och sekreterare.

  Hundtestkommittén ( HTK )

  Ansvarar för Hundtesten

  Kennelregisterkansliet

  Ansvarar för kennelregistret

  Redaktionen

  Ansvarar för Tidsskriften Våra Hundar

  Stambokföringskansliet

  Ansvarar för utfärdandet av stamböckerna

  Utställningskommitté ( UK )

  Uställningskommittén ansvarar för SHKs utställningsverksamhet samt för utbildning av exteriördomare och ringsekreterare

  Webmaster

  Administrerar och publicerar innehållet på denna hemsida