Kontakt

Vem skall jag vända mig till?

Nedan hittar du information om vem som ansvarar för vad. Vet du ändå inte vänligen kontakta vårat kansli


  Vet du inte vem du söker eller söker svar på allmäna frågor kontaktar du vårat Kansli

  Ansvarar för centralt arrangerade arbetsprover och arbetsprovsregler för personspår, personsök och föremålssök.
  Utbildning av arbetsprovsfunktionärer.

  Ansvarar för avel- och uppfödarfrågor, stambokföring och röntgenavläsning.

  Har övergripande ansvar för verksamheten på riksnivå

  Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare och lydnadsdomare.
  Utbildning av domare, tävlingsledare och sekreterare.

  Ansvarar för Hundtesten

  Ansvarar för kennelregistret

  Ansvarar för registrering & skötsel av medlemsregistret

  Ansvarar för Tidsskriften Våra Hundar

  Ansvarar för utfärdandet av stamböckerna

  Ansvarar för centrala utbildningar av instruktörer och övriga funktionärer.

  Uställningskommittén ansvarar för SHKs utställningsverksamhet samt för utbildning av exteriördomare och ringsekreterare

  Administrerar och publicerar innehållet på denna hemsida

  Translate »