Integritetspolicy

Denna policy anger hur Svenska Hundklubben, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss, genom registrering av medlemskap via vår hemsida svenskahundklubben.se/medlem. Genom att godkänna denna policy, samtycker du till vår behandling av dina personuppgifter i enlighet med denna Integritetspolicy.

Det är Svenska Hundklubben org. nr. 819000-5978, som är personuppgiftsansvarig och således ansvarig för hur dina personuppgifter hanteras.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in?
När du registrerar ett konto hos Svenska Hundklubben registreras uppgifter som inkluderar, inloggningsuppgifter, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och lokalklubbs tillhörighet. För företag som registrerar ett konto hos Svenska Hundklubben registreras uppgifter som inkluderar, inloggningsuppgifter, företagsnamn, organisationsnummer, typ av bransch, adress och telefonnummer.

2. Hur behandlar vi dina  personuppgifter?
Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att användas för olika ändamål såsom till exempel, avisering av medlemsavgift, utskick av klubbtidning/nyhetsbrev och utskick av erbjudanden om kurser/utställningar/tävlingar/prover, till din e-postadress och/eller din mobiltelefon via SMS, MMS eller liknande meddelandesystem.
Uppgifter som lämnas kan komma att delas med tredje part som beskrivs närmare nedan.

3. Vem har tillgång till dina  personuppgifter?
Det är ett begränsat antal person som har tillgång till SHKs medlemsdata, medlemsregistratorn, kassaförvaltaren, huvudklubbens personuppgiftsombud och lokalklubbs ansvariga personuppgiftsombud om sådan är tillsatt.

Det kan förekomma att vi delar dina personuppgifter med tredje part som utför tjänster för vår räkning, till exempel, studieförbund, företag, som sköter vårt medlemsregister eller som agerar värd för anmälningar till vår utställningsverksamhet.

Om dina personuppgifter behandlas av oss eller våra externa parter tar vi ansvar för att personuppgifterna skyddas på ett lämpligt sätt och endast behandlas i enlighet med denna Integritetspolicy.

4. Ansvarsbegränsning.
Vi förbehåller oss rätten att lämna ut dina personuppgifter som krävs enligt lag och när vi anser att ett utlämnande är nödvändigt för att skydda våra rättigheter.
Vi förbehåller oss rätten att ändra denna Intigritetspolicy vid behov, meddelande om så sker kommer att meddelas på hemsidan svenskahundklubben.se.

5. Ändring av personuppgifter.
Om du vill ändra eller uppdatera dina personuppgifter som samlats in, gör du detta genom att: sända e-post till info@svenskahundklubben.se eller medlemsreg@svenskahundklubben.se.
Du har alltid rätt att begära utdrag ur vårt personregister.

Vi har möjlighet att lagra personuppgifter på obestämd tid.
Personuppgifter för person/företag som vill avsluta sitt medlemskap i Svenska Hundklubben raderas.