Stambokföring

SHK Stambokföringskansli

  Ägarens uppgifter
  Stamboken skickas till ägarens angivna adress först efter betalningen är erlagd och bokförd Insättes på PlusGiro 2156-8, ange: Stambokföring, Hundens namn
  Aktuella avgifter hittar du på www.svenskahundklubben.se

  Hundens uppgifter  Tidigare id- / passuppgifter uppgifter
  Om hunden tidigare registrerats i Sverige men i annan organisation anges denna information. Är hunden importerad anges denna information.

  (obligatoriskt)
  Jag försäkrar om att jag är ägare till ovanstående hund
  Jag intygar om att ovannämnda uppgifter är korrekta och kan hållas personligt ansvarig om dessa är felaktiga.
  Svenska Hundklubben kan ej hållas ansvariga för felaktigt lämnad information.
  Härmed ger jag Svenska Hundklubben rätten att föra in ovan nämnds hunds uppgifter i SHK’s databas och publiceras offentligt. · Jag avsäger mig rätten att ta bort hundens information ifrån SHK’s databas även om jag skulle utträda SHK personligen.

  Bild på stamtavla (obligatoriskt)

  Stamboksansökan skall innehålla:

  Stambokansökan insändes till: stambok@svenskahundklubben.se

  Särskilda raser

  För stambokföring av hundar av raserna nedan, kontakta berörd rasklubb för mer information om stambokföring

  Avgifter

  Uppfödare i SHK

  Hel valpkull där uppfödaren har registrerat kennelnamn i SHK samt registrerar alla valpar i en kull före 4 månaders ålder efter föräldradjur, som båda är stambokförda i SHK eller inom IKU eller klubb som rasklubb inom SHK godkänt.
  150kr/valp

  Hel valpkull där uppfödaren registrerar alla valpar före 4 månaders ålder där en eller båda föräldrarna inte är stambokförda i SHK eller inom IKU eller där uppfödaren ännu inte ansökt/erhållit kennelnamn i SHK.
  225kr/valp

  Importer

  Importerad hund kan stambokföras från 15 veckors ålder (hund född i Norge från 8 veckors ålder)
  275kr

  Övriga

  Hund över 4 månader som registreras av uppfödaren eller hundägare, där en eller båda föräldradjuren är stambokförda i SHK eller inom IKU eller klubb som rasklubb inom SHK godkänt – resultatbok ingår
  275 kr

  Hund över 4 månader som registreras av uppfödaren eller hundägare, där ingen av föräldradjuren är stambokförda i SHK, inom IKU eller klubb som rasklubb inom SHK godkänt – resultatbok ingår
  300 kr

  Resultatbok

  Till hund som är registrerad i SHK kan beställas i efterhand av ägaren, om denne är medlem i organisationen,
  75 kr.

  Kennelnamnsansökan

  1000kr

  Dubblett kennelbevis, stamboksbevis eller ägarbevis

  550kr

  Exportstamtavla

  550kr

  Registrering av ägarbyte

  50kr

  • Porto (brev sänds spårbart) tillkommer på samtliga försändelser.
  • Porto utifrån vikt för spårbar försändelse TILLKOMMER samtliga ansökningar och meddelas hundägaren innan dokument skickas.

  • Inga rabatter finns till ovanstående avgifter.

  Hundens ägare ska vara medlem i Svenska Hundklubben.

  Insättes på PlusGiro 2156-8, ange vad betalningen gäller.

  • Behandlingstid är 3 veckor.

  Vid frågor, kontakta stambokskansliet på:

  Registreringsansökan

  På ansökan ska uppgift lämnas om:

  • På ansökan ska uppgift lämnas om
  • Uppfödarens namn, adress, personnummer, medlemsnummer och kennelnamn.
  • Hanhundsägarens namn och adress. Alltså den /de personer som vid parningstillfället innehaft avelsrätten vid parningstillfället.
  • Föräldradjurens namn och registreringsnummer.
  • Parningsdatum
  • Valparnas ras, kön, födelsedata, färg, hårlag och namn.
  • Max 35 bokstäver inklusive mellanslag och kennelnamn får användas.

  Ansökan ska undertecknas av tikägare och hanhundsägare som då härigenom intygar att lämnade uppgifter är riktiga och att SHK:s regler följs.

  Registreringsregler och uppfödning

  • För att registrera en valpkull måste uppfödaren vara medlem i SHK och följa dess regler och stadgar.
  • Använda och följa dom avtal SHK tillhandahåller.
  • Aldrig anlita bulvan eller agera som sådan själv genom att registrera valpar i någon annans namn eller vid försäljning eller köp av hund.
  • Använda avelsdjur som följer rasprogrammen inom rasen, inte har allvarlig
  • sjukdom eller funktionshinder och har god mentalitet.
  • Avelsdjuren ska vara av samma ras och registrerade i SHK eller annan av SHK godkänd organisation. För ras vars standard omfattar storlek, och /eller hårlagsvarianter tillåts parning.
  • Inte para mor med son, far med dotter eller syskon med varann.
  • Endast använda föräldradjur i avel som kan fortplanta sig på naturlig väg. Vid insemination ska båda föräldradjuren ha en dokumenterad avelsförmåga genom normal fortplantning innan insemination genomförs.
  • Tiken ska vara minst 18 månader vid första parning och inte ha mer än 5 valpkullar. Om tiken får 2 kullar efter varann ska tiken vila minst 12 månader före nästa valpning. Tiken ska inte paras om hon fyllt 7 år och inte haft valpkull tidigare. Tik som fyllt 7 år och haft kull tidigare kan paras om veterinärbesiktning görs innan och det framgår av intyget att hon utan risk för hälsan kan få en valpkull. Intyget får vara max 1 månad gammalt vid parning och ska skickas med reg.ansökan.
  • Hanhunden ska ha normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. Testikelintyg utfärdat av veterinär vid tidigast 6 månader ålder ska skickas med vid första registreringstillfället.
  • Om någon valp/valpar i kullen har kuperats av medicinska skäl skall veterinärintyg bifogas reg.ansökan. Dessa valpar åläggs utställningsförbud.
  • Valparna får inte avskiljas från sin mor eller säljas före 8 veckor ålder.
  • Alla valpar i kullen ska registreras vid samma tillfälle.

  Importerad hund

  • Vid registrering av importerad hund ska importstamtavla medfölja ansökan. För registrering av avkommor efter importerad hund gäller samma regler som vid svenskfödd hund.
  • För inlånad hund från utlandet som ska användas i avel ska avelsrätten styrkas med intyg från hundens ägare. Kopia av stamtavlan styrkt av landets kennelklubb ska följa med registreringsansökan första gången en kull registreras. Testikelintyg på hanhund ska också bifogas.
  • För raser som är belastade med HD/ED ska intyg från erkänd kennelklubb bifogas. Det ska framgå av intyget att hunden har HD grad A eller B och/eller ED grad 0.
  • För hund som är svans eller öronkuperad ska intyg kunna visas att hunden är kuperad i ett land som tillåter kupering. För övrigt gäller samma regler för inlånad hund som svenskfödd hund.