Lydnadsglädje

Vill du ha kul och öka samarbetet med din hund så kanske detta är något för dig. Lydnadsglädje handlar om ett samspel mellan före och hund och bygger på glädje och samarbete. Man går en bana tillsammans och utför de övningar som är beskrivna på skyltarna. Man får prata med sin hund och visa med kroppen vad man vill att den ska göra. Avdrag görs för bland annat sträckt koppel, hunden nosar, bristande samarbete och att övningen inte utförs korrekt.  

Det finns 4 klasser att starta i; rookie, klass 1, klass 2 samt klass 3.

Rookieklassen består av en förutbestämd banan men i övriga klasser byggs en ny bana inför varje prov.  

Föraren behöver lära sig de olika skyltarna för att kunna klara övningarna med sin hund. Man startar med korta enkla banor och försvårar undan för undan. Och all träning ska upplevas som rolig för både hund och förare.  

Regler & Dokument

Lydnadstävlingar anordnas av SHK:s centrala tävlingskommitté (CTK) i samarbete med lokal- och/eller specialavdelningar.