Personspår

Välkommen att delta i Svenska Hundklubbens  personspår!

I personspår får hunden använda sin fantastiska nos för att ta upp och följa ett spår som lagts av en för hunden okänd spårläggare. I personspår testas ekipagen i provform och erhåller godkänt eller icke godkänt omdöme och sedan i flera klasser: Start, Järn, Brons, Silver, Guld

Ett roligt samarbete mellan hund och förare!

  • Gå en hundägarkurs i personspår hos våra lokalklubbar eller
  • Gör ett prov i personspår!

Hundens nos är fantastisk: Människan är egentligen bara i startgroparna i att lära sig hur hundens nos fungerar.
Häng på och lär dig mer du också.

Att aktivera sin hund genom att följa ett speciellt spår, över olika underlag, i varierande terräng med störningar i form av  dofter, djur, människor mm är en rolig utmaning för dig och din hund. Hunden får jobba rejält med sina sinnen,  någonting som hunden har alldeles naturligt, dvs förmågan att spåra, och detta är en fantastisk aktivering/tävlingsform för både hund och ägare.