Centrala Kommittéer

Svenska Hundklubben består av 7 kommittéer: 

Arbetsprovkommittén (APK), Avelskommittén (AK), Centrala lydnadskommittén (CLK) Hundtestkommittén (HTK), Media & Marknadskommittén, (MMK), Utbildningskommittén (UBK) och Utställningskommittén (UK).

Arbetsprovskommittén (APK)
Ansvarar för centralt arrangerade arbetsprover och arbetsprovsregler för personspår, personsök, föremålssök, nosarbete och specialsök.
Utbildning av arbetsprovsfunktionärer. (domare och provledare)
Sammankallande: Kicki Samuelsson

Avelskommittén (AK)
Ansvarar för avel- och uppfödarfrågor, stambokföring och röntgenavläsning.
Sammankallande: Avera Bobadilla

Centrala lydnadskommittén (CLK)
Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare, lydnadsdomare och tävlingssekreterare.
Utbildning av domare, tävlingsledare och tävlingssekreterare.

Sammankallande: Yvonne Jagersten

Hundtestkommittén (HTK)
Ansvarar för SHK Hundtest, beteendebeskrivning.
Utbildning av beskrivare, testledare och testfiguranter.
Sammankallande: Tommy Holmertz

Media & marknadskommittén (MMK) / Vilande
Ansvarar för digital och analog marknadsföring samt hemsida och sociala medier
Sammankallande: 

Utställningskommittén (UK)
Uställningskommittén ansvarar för SHKs utställningsverksamhet samt för utbildning av exteriördomare och ringsekreterare.
Sammankallande: Susanne Ahlen

Utbildningskommittén (UBK) / Vakant
Ansvarar för centrala utbildningar av instruktörer och övriga funktionärer.
Sammankallande:

 

Valberedningen

Yvonne Jagersten Södertälje 
Linnea Strandberg Västerås 
Ammi Olsen Eskilstuna.