Centrala Kommittéer

Svenska Hundklubben består av 7 kommittéer: 

Arbetsprovkommittén (APK), Avelskommittén (AK), Centrala Tävlingskommittén (CTK), Hundtestkommittén (HTK), Media & Marknadskommittén, (MMK), Utbildningskommittén (UBK) och Utställningskommittén (UK).

Arbetsprovskommittén ( APK )
Ansvarar för centralt arrangerade arbetsprover och arbetsprovsregler för personspår, personsök och föremålssök.
Utbildning av arbetsprovsfunktionärer.
Sammankallande: Kicki Samuelsson

Avelskommittén ( AK )
Ansvarar för avel- och uppfödarfrågor, stambokföring och röntgenavläsning.
Sammankallande: Manuela Schönherr

Centrala lydnadskommittén ( CLK )
Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare och lydnadsdomare.
Utbildning av domare, tävlingsledare och sekreterare.

Hundtestkommittén ( HTK )
Ansvarar för SHK Hundtest, beteendebeskrivning.
Utbildning av beskrivare, testledare och testfiguranter.
Sammankallande: Tommy Holmertz
Mobiltfn: 072 44 88 192

Media & marknadskommittén ( MMK )
Ansvarar för digital och analog marknadsföring samt hemsida och sociala medier
Sammankallande: Jeanette Johansson Wandell

Utställningskommittén ( UK )
Uställningskommittén ansvarar för SHKs utställningsverksamhet samt för utbildning av exteriördomare och ringsekreterare
Sammankallande: Gabriella Rönn Larsson

Utbildningskommittén ( UBK )
Ansvarar för centrala utbildningar av instruktörer och övriga funktionärer.
Sammankallande:

Translate »