Protokoll

Har du protokoll att publicera?

Skicka protokollet som en pdf till oss. 
Namnge din pdf tydligt (så att det blir rätt sorterat i vårt bibliotek.)

ex: “UK-Protokoll-ÅÅÅÅ-MM-DD”
       “UK-Protokoll-ÅÅÅÅ-MM-DD-Bilaga#”

Skicka protokollet namngivet enligt ovan i pdf-format till:

>> Webmaster & Centralstyrelsens Sekreterare

    Avsändare