Ersättningar

Vid frågor:

Kontakta rikskassören på: riks.kassor@svenskahundklubben.se

Ersättningskrav skall vara rikskassören tillhanda senast 2 veckor efter förrättning.

RESERÄKNING / REDOVISNING KONTANTER / UTLÄGG

Funktionärer, riksorganisationens styrelseledamöter & kommittéer har rätt att begära ersättning enligt reglementet  Resekostnader/kvitto/biljetter bifogas


  Övriga utlägg / kvitton bifgodas (orginal sparas 12 månader)

   Sätt in pengarna på klubbens PG konto 21 56-8

   Utlägg kommitté / inköp till / kvitto bifogas (orgianl sparas 12 månader)

   Translate »