Ersättningar

Vid frågor:

Kontakta rikskassören på: riks.kassor@svenskahundklubben.se

Ersättningskrav skall vara rikskassören tillhanda senast 2 veckor efter förrättning.

RESERÄKNING / REDOVISNING KONTANTER / UTLÄGG

Funktionärer, riksorganisationens styrelseledamöter & kommittéer har rätt att begära ersättning enligt reglementet

    Resekostnader/kvitto/biljetter bifogas
    Övriga utlägg / kvitton bifgodas (orginal sparas 12 månader)

      Sätt in pengarna på klubbens PG konto 21 56-8

      Utlägg kommitté / inköp till / kvitto bifogas (orgianl sparas 12 månader)