Kennelregistrering

  Sökande 1 (Obligatorisk)  Medsökande / Delägare (Frivilligt)  Förslag till kennelnamn (Ange 5 Alternativ)

  Ras / Raser (obligatorisk)

  Vid flera raser: Skriv dessa och separera dem med ;

  Ifyllt formulär skickas och handlägges efter erlagd betalning fullgjorts enligt nedan.

  Avgift: 1000kr

  Avgiften insättes på PlusGiro 2156-8
  ange: Kennelregistrering “Kennelägares namn”.

  Kennelregistrering

  • Medlemmar i SHK kan ansöka om kennelregistrering.
  • Fr.o.m tredje kullen måste uppfödaren ansöka om kennelnamn.
  • Har uppfödaren redan kennelnamn i FCI ska ansökan skickas in innan första kullen är född.  AK kontrollerar att inga hinder föreligger och godkänner det.
  • Vid ansökan av nytt kennelnamn ska det först godkännas i SHK för att sedan publiceras på hemsidan när det blivit godkänt. Medlemmarna har 1 månad på sig att lämna in ev. protest.
  • Kennelnamnet är unikt och står som ett prefix framför hundens namn.
  • När namnet väl är registrerat går det inte att byta.
  • Uppfödaren får inga nya stamtavlor på tidigare reg. valpkullar men valpköparna till dessa har rätt att sätta kennelnamnet framför hundens namn vid anmälan till utställning/tävling.
  • Delägarskap- det går bra att vara flera delägare, dock måste alla delägare vara över 18 år. Det innebär att alla är solidariskt ansvariga för vad som händer i kenneln gällande hundhållning, avel och försäljning. Dock är bara en som kan vara slutgiltig ägare till namnet och denna kan när som helst säga upp delägarskapet med övriga ägare av namnet.
  • Om den slutgiltiga ägaren utesluts ur SHK övergår namnet till övriga ägare.
  • Överlåtelse av kennelnamnet går bra mot en avgift.
  • Kennelägaren är skyldig att följa dom lagar och regler som finns för hundhållning inom olika myndigheter.
  • Uteslutning ur annan organisation kan läggas till grund för uteslutning ur SHK och kenneln avregistreras då.
  • Kennel utesluten ur annan organisation kan nekas registrering på dessa grunder.

  Registreringsregler och uppfödning

  • För att registrera en valpkull måste uppfödaren vara medlem i SHK och följa dess regler och stadgar.
  • Använda och följa dom avtal SHK tillhandahåller.
  • Aldrig anlita bulvan eller agera som sådan själv genom att registrera valpar i någon annans namn eller vid försäljning eller köp av hund.
  • Använda avelsdjur som följer rasprogrammen inom rasen, inte har allvarlig
  • sjukdom eller funktionshinder och har god mentalitet.
  • Avelsdjuren ska vara av samma ras och registrerade i SHK eller annan av SHK godkänd organisation. För ras vars standard omfattar storlek, och /eller hårlagsvarianter tillåts parning.
  • Inte para mor med son, far med dotter eller syskon med varann.
  • Endast använda föräldradjur i avel som kan fortplanta sig på naturlig väg. Vid insemination ska båda föräldradjuren ha en dokumenterad avelsförmåga genom normal fortplantning innan insemination genomförs.
  • Tiken ska vara minst 18 månader vid första parning och inte ha mer än 5 valpkullar. Om tiken får 2 kullar efter varann ska tiken vila minst 12 månader före nästa valpning. Tiken ska inte paras om hon fyllt 7 år och inte haft valpkull tidigare. Tik som fyllt 7 år och haft kull tidigare kan paras om veterinärbesiktning görs innan och det framgår av intyget att hon utan risk för hälsan kan få en valpkull. Intyget får vara max 1 månad gammalt vid parning och ska skickas med reg.ansökan.
  • Hanhunden ska ha normalt utvecklade och normalt belägna testiklar. Testikelintyg utfärdat av veterinär vid tidigast 6 månader ålder ska skickas med vid första registreringstillfället.
  • Om någon valp/valpar i kullen har kuperats av medicinska skäl skall veterinärintyg bifogas reg.ansökan. Dessa valpar åläggs utställningsförbud.
  • Valparna får inte avskiljas från sin mor eller säljas före 8 veckor ålder.
  • Alla valpar i kullen ska registreras vid samma tillfälle.