Kennelnamnsansökan Northshore

Kennelnamn: Northshore
Ägare: Angelica Nordstrand
Ort: Sala
Raser vid ansökan: Altdeutsche Schäferhunde

Eventuella protester mot ovanståennde ansökan ska vara Avelskommittén tillhanda via epost ak.ordf@svenskahundklubben.se inom 30 dagar från publicering på hemsidan.