Avelsprogram

Målsättning vid avel och uppfödning inom SHK ska vara att främja avel av mentalt och fysiskt sunda hundar med bevarande av rasernas specifika arbetsegenskaper och övriga särdrag.

  • Att prioritera avel av hundar med naturlig fortplantningsförmåga.
  • Att verka för en låg inavelsgrad.
  • Att använda avelsdjur som följer rasprogrammen.

Nya raser.
Uppbyggnad av nya raser som redan är godkända i andra länder.