GENOMFÖRANDE AV ÅRSMÖTE 2021 UNDER SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER PÅ GRUND AV COVID-19

  • Vid årsmötet 2021 får endast 3 personer per lokalavdelning representera i enlighet med bestämmelser överenskommet mellan centralstyrelsen och lokaklubbsordföranden under våren 2021.
  • Av lokalklubben utsedda delegater skall skriftligen enligt §6 mom Närvaro & delegater med rösträtt skickas på en delegatlista till centralstyrelsen via riks.vordf@svenskahundklubben.se (de 3 utvalda att närvara digitalt skall tydligt framgå)

“Varje lokalklubb har i grunden tre delegater, och därtill en delegat per var 25:e medlem. Lokalklubbarna meddelar centralstyrelsen vilka delegaterna är senast 1 vecka innan årsmötet.”

  • Antal delegater framgår i bilagan ”2021”
  • Övriga delegater röstar med hjälp av Fullmakt/Röstsedel (Fullmakt årsmöte 2021) alternativt överlåter sin röst till en av de av lokaklubben att närvara fysiskt utsedda delegaterna som skall vara specificerade på delegatlistan sänd till centralstyrelsen via riks.vordf@svenskahundklubben.se

Länk till årsmötet mailas till de delegater som skall närvara på årsmötesdagen.

Instruktion inför årsmötet 2021