Uppdatering gällande Covid-19

Svenska hundklubbens centralstyrelse sammanträdde via telefon den 12 mars 2020 tillsammans med lokalklubbsordföranden för att diskutera situationen kring Covid-19 och de försiktighetsåtgärder som Svenska Hundklubbens verksamhet måste implementera.

Med tanke på rådande situation gällande smittspridningen av Covid-19 och riksdagens förbud om allmänna sammankomster över 500 personer samt rekommendationer om att undvika större sammankomster om inte nödvändigt.