PERSONSPÅRSPROV RESULTAT Eskilstuna – torshälla 24 oktober 2019

Godkänt Startspår Susanne Höglund och Gala Zehad Janco (Zacke)