Förbudet för norska hundars deltagande lyfts

Centralstyrelsen beslutade i söndags den 13 oktober att lyfta förbudet mot Norska hundars deltagande vid prov och utställning efter att Svenska Kennelklubben lyft sitt förbud och då inga tecken från SVA eller andra om att smittan skall ske från hund till hund.