Personspårsprov resultat södertälje 1 Juni 2019

Startprov

Jan-Lennart Andersson & Elva, Lövlunds Septim, schäfer, domare  Kirsten Johnson .

Bronsprov:

Kent Mihlberg & Stella, Songbirds Cissie, labrador, domare Jan-Lennart Andersson.