Olde English Bulldogge Antagen som ras hos Svenska Hundklubben

Svenska Hundklubben ( SHK ) antog Olde English Bulldogge som ras fr.o.m 2019.01.01
Till rasen Olde English Bulldogge hos SHK tillhör de hundar som stambokförs i enlighet med Svenska Olde English Bulldogge Klubben ( SOEBK )’s regler vars orginalstamtavlor återfinns i rasens officiella stambok hos United Kennel Club ( UKC ). Dessa hundar klassas som renrasiga Olde English Bulldogge hos SHK enligt protokoll: 2018-12-08 §91C.

om olde english buldogge

Rasen Olde English Bulldogge (OEB) är resultatet av ett projekt som startades i USA 1971 av Mr David Leavitt. Målet var att återskapa en sund och atletisk bulldog som ohämmat kunde få möjligheten att leva ett sunt och aktivt liv. Olde English Bulldogge är en muskulös, medelstor hund med stor styrka och smidig rörelse. Den är väl avvägd, vinklad och proportionerlig, och har obehindrad andning vid ansträngning, värme och kyla.

Karaktären av Olde English Bulldogge är säker, vänlig och alert och den har förmåga och vilja att prestera inom många olika dicipliner. En OEB är avlad i den slutna stamboken som förs av UKC.

Kort om SOEBK – Svenska Olde English Bulldogge Klubben grundades 2017 med målet att bevara och utveckla rasen, och föra dess talan i Sverige.

Vår rasklubb arbetar sedan Januari 2019 under Svenska Hundklubben (SHK) då Olde English Bulldogge togs upp som en erkänd ras i Sverige. Rasen registreras i den officiella stamboken i United Kennel Club (UKC) och det är även UKC som kontrollerar avelsdjurens renrasighet via DNA-analys. Rasen står under kontroll av SHK som bla ansvarar för registrering och utfärdande av avelislicenser samt låter rasen hävda sig inom utställning, träning, tävling och meritering i SHK´s regi. Vårt gemensamma mål är att visa upp, informera och öka kunskapen om vår ovanliga ras, och att via vår rasklubb befästa Orginalet, den ursprungliga och intakta linjen som i raka led går tillbaka till rasens skapande. 

SOEBK.SE

HUNDAR SOM INTE UPPFYLLER OLDE ENGLISH BULLDOGGE RASKRITERIER ENLIGT SHK’S & SOEBK’S REGLER ( ALTERNATIVE BULLDOGS )

Svenska Hundklubbens Avelskommitté (AK) arbetar för att skapa en grupp utav kennlar som vill arbeta för de hundar som fötts upp utanför den officiella stamboken genom skapandet av en egen rasklubb med rasstandard och avelslicensering. Detta i syfte att främja uppfödning av sunda hundar.

Om Ni äger en hund som är registrerad som en Olde English Bulldog i ett register som står utanför den officiella stamboken i UKC, så vill vi jättegärna att Ni hör av er till Avelskommitten  (AK). Vi inom SHK lägger nu grunden för att även Ni ska kunna vara delaktiga.

Är du intresserad att bidra till detta arbete framåt ber vi dig kontakta Avelskommitten (AK) med er information.

  Ägarens uppgifter
  Hundens uppgifter

  Regestreringsbevis/stamtavla (obligatorisk)
  Välj fil/bild:

  Bild på hunden framifrån (obligatorisk)
  Välj bild:

  Rasarbete Alternative Bulldog

  (Frivilligt)

  Jag vill vara med och arbeta fram en rasklubb med tillhörande rasstandard för Alternative Bulldog

  Den rasstandard som jag anser vara den rasstandard Alternative Bulldog bör utgå ifrån är:
  Ladda upp pdf-fil:

  skulle du inte få fram mailet, skicka din information via mail till ak.oeb@svenskahundklubben.se

  Frida Arnlund

  Ordförande Avelskommitté
  Svenska Hundklubben