Svenska Hundklubben accepterar ny ras: Continental Bulldog

Svenska Hundklubben har godkänt en ny ras i Sverige som är på frammarsch: Continental Bulldog.

Den nya rasklubben Svenska Continental Bulldog Klubben jobbar just nu med sitt avtal tillsammans med SHK. Rasklubbens ordförande Jonas Wandell berättar om hur arbetet tillsammans med SHK går helt i stil med vad just Continental Bulldoggen är i sin kärna. Fokuset ligger på sunda hundar med hunden i centrum.

Bakgrunden till Continental Bulldog är vad som gör den så speciell. Sedan en längre tid tillbaka var den välkända uppfödaren av English Bulldog i Schweiz, Imelda Angehrn, inte längre nöjd med utvecklingen av den engelska bulldogen. Samtidigt började diskussioner med myndigheterna i Schweiz om strängare djurskyddslagar och avelsbestämmelser. Efter djupgående diskussioner med kända hundexperter bestämde sig Imelda Angehrn för att söka godkännande för korsavel av den engelska bulldoggen med en annan ras.

Den europeiska konventionen för uppfödning och förvaring av djur, samt paragraf 10 i den Schweiziska lagen om djurskydd, var en de främsta anledningarna till att börja med en test-ras.

Syftet med detta arbete var att skapa en medelstor bulldogg som skulle uppfylla alla krav som Society of Prevention of Cruelty to Animals har av en sund hund. Den skulle emellertid behålla det högt värderade temperamentet som den engelska bulldoggen besitter.

Den 6 december 2000 gav den schweiziska klubben för Engelska Bulldoggar och rasrådet av den Schweiziska Kennelklubben Imelda Angehrn deras tillåtelse för att korsa raserna English Bulldog x Old English Bulldog. Sommaren 2001 föddes den första kullen av dessa Pickwick Crossbreeds, vilka hon kallade PICKWICK BULLDOGS OLD TYPE (PBOT). Syftet med detta experiment var att uppnå:

-ökad naturlig valpning
-ljudlös andning
-förbättrad smidighet
-rörlighet hos hundarna

Korsuppfödningen mellan English Bulldog och Old English Bulldog skedde under mycket noggrann övervakning av den Schweiziska Kennelklubben. Resultatet var mycket lovande och det blev snart uppenbart att hela satsningen skulle leda till skapandet av en ny ras nära den engelska bulldoggtypen.

Det ursprungliga målet var att införa generna av dessa ”cross breeds” i den engelska bulldoggen. Detta visade sig vara omöjligt av olika skäl. Det blev emellertid snabbt uppenbart att det nya avelsprogrammet var en stor framgång, eftersom hundarna som härrör från det var väldigt populära hos alla sina ägare. De var verkligen entusiastiska över PBOT: s unika temperament, rörlighet och smidighet.

Eftersom Imelda Angehrn då arbetade för att få till ett erkännande av en ny bulldogg-ras bildades en projektgrupp med representanter från arbetsutskottet för avelutveckling och med fullt stöd av Schweiziska Kennelklubben (SKC). Vid den tidpunkten utvärderades cirka 70 av dessa hundar av en veterinär och en utställningsdomare för att sätta en grund i ansökan om registrering till den schweiziska rasstandarden (SHSB).

För att skilja mellan de två raserna valdes Continental Bulldog till namn för den nya rasen. Alla beslut och åtgärder för detta arbete var i samarbete med FCI: s standard- och vetenskapliga kommission (International Canine Federation).

Eftersom det inte fanns någon robust frisk medelstor familjehund av typen Molosser – något som var mycket önskvärt – hade nu Continental Bulldog fyllt detta gap. Ett faktum som bevisas av entusiastiska älskare av den unga rasen.

Som ett resultat beslutade SKC: s styrelse den 15 september 2004 att ge grönt ljus för skapandet av en ny ras under namnet CONTINENTAL BULLDOG. Detta baserat på tillämpningen av ovannämnda kommitté och med fastställande av olika regler och föreskrifter. Dessa föreskrifter ligger som grund i Svenska Continental Bulldog Klubbens avelslicensiering. En avelslicensering som kommer att beskrivas här på SHKs kommunikations forum inom en snar framtid.

Söndagen den 5 december 2004 startades rasklubben i närvaro av 41 av de då registrerade 105 medlemmarna. I en trevlig och vänlig atmosfär föddes Continental Bulldog Club Switzerland, CBCS.

Ni hittar mer om Continental Bulldog och deras rasklubb på www.continentalbulldog.se