Utställning i Vilsta 3/3 och Uppsala 7/4 är inställda

Utställning i Vilsta 3/3 och Uppsala 7/4 är inställda på grund av brist på funktionärer.
Samtliga anmälda ekipages anmälningsavgift kommer att återbetalas

Med vänliga hälsningar

Svenska Hundklubbens Utställningskommitté