NOSPROV RESULTAT SÖDERTÄLJE 2023-10-02

Susanne Linderkrantz med Broder´s blackpearl first in (Brownie) Australien shepard
Som blev Godkänd i Starklass och sin första inteckning i Järnklass.