Internationella utställningen i SÖDERTÄLJE 11 JUNI sponsras av MONSTER PETFOOD

Andra som bidrar med priser är Landora Gazell och Västerås, Strängnäs Djuraffär.
STORNÄS SADELMAKERI, Eskilstuna finns på plats med försäljning av hundartiklar.

Ca 80 hundar per dag är anmälda till SHKs LK Södertäljes nationella utställning 10/6 och SHKs INternationella utställning 11/6.