NOSPROV RESULTAT SÖDERTÄLJE 2023-05-22

Bronsklass:

Sofia Edlund med Excellent´s Clar Blue Sley (Junior)     Am. Bulldog     Godkänt
Frida Tosterud med Frank Blandras        Godkänt
Veronica Forsell med Balder Blandras        Godkänt och uppflyttad till Silverklass
Domare Yvonne Jagersten