Ändring av medlemstyper fr o m 1 maj 2023

Ändring av medlemstyper fr o m 1 maj 2023

Från och med den 1 maj 2023 har Centralstyrelsen beslutat att medlemstypen/avgiften “Hel familj” kommer att utgå som möjligt medlemsalternativ.

För de som tidigare under verksamhetsåret erlagt medlemsavgift för medlemstypen “hel familj” kommer denna att kvarstå under sina rullande 12 månader, men därefter behöver lämplig avgift per person i familjen erläggas (fullbetalande + familjemedlem eller ungdomsmedlem).

Bakgrunden till förändringen är att förenkla medlemsadministrationen löpande i kombination med röstberättigande i samband med Årsmöten.