Valberedningen tar emot förslag på styrelsemedlemmar 2023

Valberedningen utsedd av Svenska Hundklubbens årsmöte 2022 tar emot förslag på medlemmar att ingå i klubbens centralstyrelse – ordförande, kassör, ledamöter och suppelant samt revisor och revisorsuppleant.

Även förslag till medlemmar att ingå i valberedning kan föreslås nu men även direkt vid klubbens årsmöte 2023.

Man får givetvis föreslå sig själv om man är intresserad.

Förslag på medlem och gärna vilken post förslaget gäller, sänds via epost till valberedning@svenskahundklubben.se och ska vara valberedningen tillhanda senast 6 veckor före årsmötet.
Vi ser gärna att föreslagen medlem är tillfrågad av förslagsgivaren innan valberedningen meddelas.

SHKs valberedning

Yvonne Jagersten, sammankallande
Åse Rönnblom Gustafsson
Linnea Strandberg