NOSPROV RESULTAT SÖDERTÄLJE 2022-05-07

Bronsklass

  • Yvonne Jordensjö med Corona Storpudel

  • Anita Walldau- Wallin med Troja Labrador ret.