Inspirationsutbildningar för SHK-instruktörer! – Förlängd anmälan i personspår 13-14 augusti

Inbjudan

Förlängd anmälningstid till ”inspirationsutbildning” i personspår 13-14 augusti!

Inspirationsutbildning
Utbildningarna innebär att deltagande instruktörer arbetar med sina egna hundar, och får då möjlighet att förkovra sig, inte bara som instruktörer, utan också som förare till sina egna hundar. Kursinnehållet styrs därför i stor utsträckning utifrån önskemålen från instruktörerna själva.
Kursavgift: Samma kurspris för alla utbildningarna, 1 400 kr för de två dagarna (inkl. lunch bägge dagarna). Ev. reskostnader står deltagaren själv för (kolla eventuella subventionsmöjligheter med den egna lokalklubben). Kursavgiften betalas in på SHK Södertäljes PG-konto 130905-3, och det går bra att vänta med abetalningen tills kurskallelsen skickas ut två veckor innan kursstart.
Anmälan/Betalning: Anmälan görs i formuläret nedan
Kurskallelse mejlas ut två veckor innan kursstart.
Frågor om något: Kontakta Jan-Lennart Andersson (utbildningsansvarig i SHK Södertälje) på tel. 0768-814666 eller via mejl jan-lennart.andersson@svenskahundklubben.se.

Allmänlydnad
Utbildningen leds av Johan Andersson, som arbetat professionellt som allmänlydnadsinstruktör/lärare i tjugo års tid. Du kan läsa mer om Johan och hans företag   Fria Hundar under länken www.friahundar.se. Johan har anlitats av SHK Södertälje under flera år, främst som instruktör för SHK-medlemmar, men också som lärare för blivande valp- och allmänlydnadsinstruktörer.
Kurstider: söndag 15 maj 10.00-17.00 + söndag 5 juni 10.00-17.00.
Kursplats: Dag 1 på SHK Södertäljes klubbområde i Bastmora. Dag 2 i Klockrike, där Johan bor (ett par mil från Linköping).
Sista anmälningsdag: 15 april.

Tävlingslydnad
Utbildningen leds av Anne Dahlin, omvittnat duktig och inspirerande hundägarutbildare inom grenarna Tävlingslydnad och Rallylydnad. Annes meritlista är lång, både med egna hundar och som utbildare av lydnadsekipage. Du kan läsa mer under länken www.hundtraning.se.
Kurstider: lördag 18 juni 10.00-17.00 + söndag 19 juni 10.00-17.00.
Kursplats: Bägge dagarna på SHK Södertäljes klubbområde i Bastmora.
Sista anmälningsdag: 18 maj.

Personspår
Utbildningen leds av Conny Åkerblom, som arbetat med hundtjänsti olika organisationer, både i Sverige och utomlands sedan 1979 – bl.a. inom Försvarsmakten, Räddningsverket och GICHD (Geneva International Center for Humanitarian Demining) – numera inom MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap). Conny leder också sedan en tid tillbaka en mycket uppskattad utbildning i ”mantrailing” i SHK Södertäljes regi.
Kurstider: 13 aug 10.00-20.00 + 14 aug 09.00-17.00.
Kursplats: På SHK Södertäljes klubbområde i Bastmora + närliggande lämpliga spårområden.
Sista anmälningsdag: 5 Augusti


    Personspår - Conny Åkerblom