Klubbutställning Bastmora, Södertälje

Den 11 september är det klubbutställning i Bastmora/Södertälje.
Sista anmälningsdag är förlängd till den 1 september.
Domare:
Åse Rönnblom Gustafsson, Sverige
Wenche Kaasa, Norge

Förtäring finns att köpa på plats.