Svenska Hundklubben mot 2023!

 

SHK blickar framåt!

Det är riktigt häftigt att arbeta inom Svenska Hundklubben med det engagemang, den passion och det driv som finns för vårt SHK!

Det gäller alla – medlemmar, kursdeltagare, utställare, funktionärer, instruktörer, styrelser, kommittéer och även anhöriga till oss alla som jobbar för klubben.
Vi vill alla klubbens bästa och bidrar starkt till det från olika delar – centralt eller lokalt, men allas bidrag är värdefullt!
Mycket händer inom klubben. I dagsläget vill vi informera och uppdatera er vad många av våra funktionärer jobbar med, förutom vår viktiga kärnverksamhet

Fokus 2021

Självklart är vår kärnverksamhet med hundkurser, prov- och tävlingar, uppfödare/avelsarbete samt utställningsverksamhet alltid i fokus. Men förutom det jobbar vi med en hel del utvecklingsprojekt!

Under 2021 fokuserar vi på att implementera en ny decentraliserad intern organisation. Prov och tävlingar som tidigare arrangerades av de centrala kommittéerna kommer fr o m januari istället att arrangeras av Lokalklubbarna. För våra tävlande och provdeltagare kommer inte skillnaden att märkas nämnvärt, men för våra funktionärer innebär det nya arbetssätt och arbetsprocesser.

Parallellt med decentraliseringen pågår även ett byte av vårt medlemsregister till ett modernare, säkrare, och för våra medlemmar, ett användbart system med bl a digitala medlemskort!

DogData, vår nya hunddatabas som redan används inom vår utställningsverksamhet, har flera nya verksamhetsmoduler under utveckling.

Under hösten kommer vi att fokusera på att införa nya s k Distriktsombud. Det kommer ge nya spännande möjligheter för verksamheten (mer information kommer under våren).

Fokus 2023

Våra mål 2023 är fokuserade mot:

  • Ökad geografisk närvaro – fler Lokalklubbar och Distriktsombud – nya orter och områden som värdar för exteriörutställningar.
  • Fortsatt inspirerande och engagerade Instruktörer/Funktionärer.
  • Ökat antal medlemmar – med engagemang i “SHK-anda”.
  • Fortsatt fokus på sunda hundar.
  • Utökat kursutbud inom nya grenar önskade av våra medlemmar.

Vi vill alla kunna träffas “som vanligt” för trevliga hundaktiviteter, men ha tålamod.Följ Folkhälsomyndighetens råd, håll avstånd, var rädda om varandra. Respektera alla riktlinjer och håll framförallt ut så kommer vi alla förhoppningsvis att kunna träffas igen under 2021.

Tack alla SHK-are för ert engagemang, nu blickar vi framåt – tillsammans!

Sköt om er!
// Anna-Lena Mann
Riksordförande