Nomineringar inför riksorganisationens årsmöte 2021

Svenska Hundklubbens valberedning tar emot förslag på personer att ingå i centralstyrelsen (ledamöter och suppleanter), revisor och revisorsuppleant samt valberedning i enighet med Svenska Hundklubbens stadgar
Person som nomineras bör vara tillfrågad så intresse för arbete i riksorganisationens styrelse finns. Personer som redan idag ingår i centralstyrelse, revisor, revisorsuppleant samt valberedning kan givetvis nomineras till samma eller annan post.

Du som nominerar sänder namn och kontaktinfo i mail till Valberedningens mailadress valberedning@svenskahundklubben.se

Valberedningen kommer lägga fram ett förslag på centralstyrelse för årsmötet att anta eller förkasta.
Om årsmötet förkastar valberedningens samlade förslag kan endast personer redan nominerade i förväg till valberedningen, föreslås vid årsmötet att ingå i centralstyrelsen.

I centralstyrelsen 2020 har ingått

  • Riksordförande mandat utgår årsmötet 2021 (Anna-Lena Mann)
  • Vice riksordförande mandat till 2022 (Gabriella Rönn Larsson)
  • Kassör mandat till 2022 (Zaima Erlandsson)
  • 2 ledamöter mandat utgår årsmötet 2021 (Manuela Schönherr och Susanne Ahlén)
  • 2 ledamöter mandat till 2022 (David Wetterlind och Susanne Bergström)
  • 1 suppleant mandat till 2022 (Ann-Katrin Lindlöf)
  • 1 suppleant mandat utgår årsmötet  2021 (Ann-Sofi Johansson)
  • 1 revisor mandat utgår årsmötet 2021 (Örjan Langborg)
  • 1 revisorsuppleant mandat utgår årsmötet 2021 (Staffan Ternby)
  • Valberedning 3 personer mandat utgår årsmötet 2021 (Åse Rönnblom Gustafsson, Linnea Strandberg och Per Sydegård)

SHK Valberedning

Åse Rönnblom Gustafsson, sammankallande
Linnea Strandberg
Per Sydegård