Uppdateringar från Centralstyrelsen, CS

Det är många nya utmaningar vi alla ställts inför denna vår – både som förening och som privatpersoner.

Corona/Covid19 och dess påverkan i samhället, samt för Svenska Hundklubben (SHK), gör att vi alla måste ta ansvar och ställa om både vad vi kan göra och hur vi genomför våra aktiviteter
Vi har dock en gynnsam position sett till att vi är en ideell förening och våra aktiviteter, prov och tävlingar baseras på våra funktionärers vilja att arbeta för klubben – hade vi i detta läge haft en annan uppbyggnad med anställda personer och lokala kanslier hade vi befunnit oss i en helt annan position.
Tack alla fantastiska funktionärer som möjliggör vår klubb!

Sett till att SHK är en fristående förening med internationell sammanslutning till IKU sedan årsskiftet har vi också möjlighet att
CS har beslutat att SHK ska fortsätta bedriva största delen av sin verksamhet, men självklart med restriktioner och i enlighet med Folkhälsomyndighetens (FHM) riktlinjer.
Det innebär att Lokalklubbarna fortsätter bedriva större delen av sin planerade kursverksamhet, Prov & Tävlingar kommer också kunna ske enligt plan fortsättningsvis – läs mer nedan.

Dock har alla planerade exteriörutställningar under våren ställts in och det är även i dagsläget oklart om kommande planerade utställningar kommer att kunna genomföras.

IMF (internationella valutafonden) kom med en rapport för någon vecka sedan där de kunde konstatera att denna kris pga. Corona/Covid19 är betydligt värre än den senaste finanskrisen 2008-2009. Därav förstärks vår bild av att utmaningarna inte på något sätt nått sin kulmen, utan halvår två kommer även det bli en stor utmaning för oss som förening – även om jag ser positivt på framtiden och resterande del av 2020.

Klubbverksamheten
Lokalklubbarna fortsätter sin verksamhet nästan enligt plan, det innebär att Lokalklubbarna fortsätter bedriva större delen av sin planerade kursverksamhet, men med mindre antal deltagare (max 10) samt att all aktivitet sker utomhus.
Vissa kurser där aktiviteter till viss del sker inomhus kommer dock att ha senarelagda startdatum när FHM:s riktlinjer åter tillåter denna typ av verksamhet.

Vi har sett olika påverkan på kurser & avbokningar, och självklart tar vi situationen på största allvar och respekt, men tänk på att Lokalklubbarnas fortsatt behöver kunna hålla klubbstugor och planer igång och ert stöd till er klubb är viktigt – följ FHM:s riktlinjer, ta ansvar & respektera varandra, och fortsätt stödja era Lokalklubbars arbete och aktiviteter!

Prov & Tävlingar
Planerade prov och tävlingar kommer såsom kursverksamheten att kunna genomföras – självklart även här med max 10 i antal deltagare, samt att alla aktiviteter sker utomhus.

Funktionärsdag
CS har haft en funktionärsdag inplanerad i juni – denna dag kommer nu även den att planeras om till efter sommaren (nytt datum ej satt än).
Denna dag är tänkt att funktionärer från lokalklubbarna och centrala kommittéer ska träffas, lära känna varandra, utbyta erfarenheter och tillsammans arbeta med aktuella frågeställningar och samarbetsformer framåt.
Historiskt förekom denna typ av möten/sammankomster i klubben och vi tror att de är en viktig del för våra lokalklubbar och medlemmar och att de kommer i sin tur verka för ett utökat samarbete i, och en utveckling av klubben och dess verksamhet.

Digitala Verktyg och arbetssätt
CS har under senaste året sett över hur vi kan modernisera, förenkla och effektivisera våra arbetssätt och samtidigt minska våra kostnader för desamma.
I arbetet ingår bl. a att:
1. vi nu har en ny fin hemsida, där även våra lokalklubbar har möjlighet att ingå i samma lösning.
2. vi ser över vårt medlemsregister och bättre funktionalitet
3. harmoniserad anmälning, till kurser, prov, tävlingar etc. som även kan hantera betalning
4. resultatdatabas från prov och tävlingar
5. avelsdatabas

Vi är nu på god väg att ta nästa steg för ett system som kommer kunna stötta och förenkla arbetet för både våra centrala och lokala aktiviteter gällande punkt 2-4 ovan!

Årsmötet
Årsmötet flyttades från april till 31 maj, men i rådande läge ser vi dock inte att Årsmötet kan genomföras stadgeenligt vid detta tillfälle och enligt och Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
CS och Lokalklubbarna jobbar nu på att hitta en alternativ lösning för att genomföra Årsmötet innan sommaren – mer info kommer.
Då Årsmötet nu flyttas fram kan nomineringar till CS fortsättningsvis vara öppen ett tag till – ta kontakt med sammankallande i valberedningen om tips och intresse finns.

Önskar er alla en fin vår & fortsätt stödja din klubbs arbete och aktiviteter – nu viktigare än någonsin tidigare!