UPPDATERING Årsmöte 2020 Genomförande och underlag

Kallelse till Riksorganisationens årsmöte den 28 Juni – Häpplinge

Alternativt genomförande av Årsmöte pga. Covid-19

Svenska hundklubbens årsmötesdelegater kallas till Riksorganisationsårsmöte den 28 Juni kl 14:00

Väl mött Svenska Hundklubbens Centralstyrelse

 


2020-06-02

Genomförande av Årsmöte 2020 under särskilda omständigheter på grund av Covid-19

  • Vid årsmötet 2020 får endast 3 personer per lokalavdelning representera fysiskt i enlighet med bestämmelser överenskommet mellan centralstyrelsen och  lokaklubbsordföranden under våren 2020
  • Av lokalklubben utsedda delegater skall skriftligen enligt §6 mom Närvaro & delegater med rösträtt skickas på en delegatlista till centralstyrelsen via riks.ordf@svenskahundklubben.se (de 3 utvalda att närvara fysiskt skall tydligt framgå)

“Varje lokalklubb har i grunden tre delegater, och därtill en delegat per var 25:e medlem. Lokalklubbarna meddelar centralstyrelsen vilka delegaterna är innan dagordningen skickas ut, d.v.s senast 2 veckor innan årsmötet.”

Diskussioner och förklaringar kring årsmöteshandlingarna

sker enligt bilaga ”SHK kommunikation årsmöte 2020

Inkommen motion

Inkommen motion bilaga ”Motion till centralklubbens SHK 2020” behandlas på årsmötet och om motionen bifalles åläggs centralstyrelsen att under 2020 tillsammans med lokalklubbarna ta fram ett fullständigt förslag på organisation, ekonomisk uppgörelse samt verkställandeplan att slutligen presentera och rösta igenom på nästkommande årsmöte.