Uppdatering – Fortsatta Särskilda regler gällande deltagande vid Svenska Hundklubbens arrangemang tills vidare.

Uppdatering

Vid Centralstyrelsemötet hållet den 11/9 beslöts att vidhålla de tillsammans med lokalklubbsordföranderna satta särskilda regler gällande norska hundar och hundar som varit i Norge eller i direkt kontakt med norska hundar förbjuds att deltaga vid Svenskahundklubbens evenemang.

Följ de senaste uppdateringarna och rekomendationerna från SVA på deras hemsida. www.sva.se

 


På grund av sjukdomsutbrottet i Norge de senaste dagarna har Svenska Hundklubben vidtagit särskilda åtgärder.

Svenska Hundklubben har beslutat efter extrasammankallat ordförandemöte att hundar bosatta i Norge eller hundar som under de senaste 30 dagarna varit i Norge eller i direkt kontakt med hundar ifrån Norge inte får deltaga vid Prov, Tävling, Utställning eller kurser hos

Svenska Hundklubben tills vidare i väntan på vidare riktlinjer från SVA.

Hundar anmälda till prov, tävling eller utställning som varit i eller i kontakt med Norge under de senaste 30 dagarna ombeds kontakta arrangören och få sin avgift återbetald då de ej får deltaga vid evenemanget.

Skulle någon hund vid prov, tävling, utställning eller kurs vid tillfället bete sig anmärkningsvärt har arrangören rätten att ombedja hunden och föraren att lämna arrangemanget utan vidare diskussion tills det att nya direktiv beslutas.

Detta gäller tills vidare information utlyses och vi ber alla som vet sig varit i Norge eller i direkt kontakt med norska hundar de senaste 30 dagarna att vara särskilt uppmärksamma på sina hundar och inte närvara vid Svenska Hundklubbens arrangemang eller verksamhetsområden tills annan information meddelas.

 

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse & Lokalklubbsordföranden

2019-09-06