SHK testar SOS-hundar

Sedan 2015 har Svenska Hundklubben (SHK) och Svenska Service- och Signalhundsförbundet (SoS) ett samarbetsavtal om att lämplighetstesta privata hundar inför utbildning till blivande assistanshundar för deras ägare som har någon form av funktionsnedsättning.

I september hade fem ekipage anmälts till testet som genomfördes på Svenska Hundklubbens område i Södertälje.

Karin och storpudeln Moltas bekantar sig med Tommy Holmertz som är ordförande i SHK:s lokalavdelning Eskilstunas/Torshälla och beskrivare vid hundtester.

Först ut var Karin med sin storpudel Moltas som är tre år. Karin är rullstolsburen i sin permobil. Det var inga problem när Tommy Holmertz, som är beskrivare och leder Svenska Hundklubben i Eskilstuna/Torshälla, hälsade på Moltas. Den uppflygande figuren och den rasslande kedjan vållade inte heller några problem. Han mer eller mindre ignorerade dem och den mötande sparkcykeln var inte heller särskilt intressant.

Däremot påverkade hundmötet Moltas mer. Han skällde och visade mer humör än tidigare. Intresset för andra hundar måste Karin arbeta bort och lägga fokus på.

-I övrigt är hunden orädd, han är trygg, självständig och ägaren och hunden har en fin relation. De har alla möjligheter till ett lyckligt liv tillsammans, säger Ingrid Tapper som är välkänd inom hundkretsar, är etnolog och har arbetat med hundar sedan 1969. Hon är en av dem som medverkat och utarbetat lämplighetstestet för SOS-förbundet.

Ekipaget godkändes och nu börjar den individuella träningen med hjälp av specialutbildad instruktör för Karin och för Moltas i sin roll som assistanshund.

Karin och storpudeln Moltas bekantar sig med Tommy Holmertz som är ordförande i SHK:s lokalavdelning Eskilstunas/Torshälla och beskrivare vid hundtester.

Ing-Britt Fogelberg är instruktör och sitter med i styrelsen i SOS-förbudet berättar att de utfört den här typen av tester i 20 år. Till att börja med i egen regi, men nu på senare år upphandlas utförandet av hundklubbar som ställer upp med testbana, beskrivare och figuranter. Hon är mycket nöjd med SHK som genomför testerna både i Jönköping och Södertälje.

-Det är flera delar i testet. Dels ett inomhustest med bland annat ett hundmöte, dels ett bantest med olika situationer och moment utomhus. Testet avslutas med en lydnadsdel, berättar Ing-Britt Fogelberg.

Om ekipagen blir godkända väntar en individuell träning i olika steg under 1 till 1,5 års tid, beroende på vilka uppgifter hunden ska assistera sin förare med. De som inte godkänns i det första testet har möjlighet att pröva igen.

-Träningen tillsammans med instruktör tar ungefär 40-50 timmar och deltagarna får räkna med att lägga ner cirka 200 timmar av egen tid i träningen av sin hund, fortsätter Ing-Britt. Därefter väntar examen på internat under två dagar. Där får deltagarna visa upp hur de agerar i olika moment och i vardagliga situationer.

SoS-förbundet kvalitetssäkras och ackrediteras enligt internationella krav och standards genom Assistance Dogs International (ADI) som verifieras vart femte år. Mellan 50-60 assistanshundar genomgår ett årligt prov så länge hunden är i tjänst.

-Vi genomför tester och utbildning av cirka 20 nya ekipage om året och de kommer sedan i tjänst efter godkänd examen. Kostnaden för utbildningen bekostas i de flesta fall av deltagarna själva, till skillnad från dem som ansöker om ledarhundar. Där går staten in och subventionerar.

Hon berättar att alla raser kan vara lämpliga som assistanshundar, utifrån den uppgift de ska genomföra. Man testar den hund man har i familjen för att se om den passar till sin uppgift. Ansökan om utbildning kan göras när hunden är mellan 1-3 år och ofta går en assistanshund i pension vid tio-årsåldern.

Mer information finns på www.soshund.se eller genom kansliet www.kansli@soshund.se

 

Fotnot:Karin heter egentligen något annat.


Text och foto: Annica Ahlberg-Valdna