Sök efter gömda personer

Vet du att din hund blir mer nöjd och tillfreds när den får använda sitt luktsinne och hjärnan
en kvart än av långa cykelturer? För att få sådan stimulans är personsök ett mycket bra alternativ.

Personsök grund är ett spännande sätt att samarbeta med din hund. Kursen startar den 6 april och du anmäler dig här till personsök grund: www.shksodertalje.hundpoolen.nu/Personsok.

Personsök fortsättning vänder sig till ekipage som har grunderna i personsök. Kursen som startar den 7 april anmäler du dig till här: www.shksodertalje.hundpoolen.nu/Personsok-fortsattning

Kurserna kombinerar fysisk träning med ett uppdrag att hitta gömda personer. Hunden får träna sin koncentrationsförmåga och sitt luktsinne.  Läs mer om kursinnehållet under länkarna.

Välkommen till att pröva personsök, grund och/eller fortsättning!

Svenska Hundklubben i Södertälje