Ny lokalklubb på gång i Skåne!

Svenska Hundklubben finns i dagsläget på 6 platser: Södertälje, Eskilstuna, Uppsala, Värmland, Västerås, och Västra Sörmland/Närke. Det finns ett behov av en förankring för SHK i Södra Sverige och det är en utav förutsättningarna för att kunna utöka intresset och utvecklandet inom SHK på riksnivå.

Den nya lokalklubben med huvudsäte i Kristianstad har en styrelse som inledningsvis kommer att hållas liten och de kommer att fokusera på att få igång en grundläggande verksamhet och att marknadsföra sig och SHK i den södra delen av Sverige.

Kristianstad ligger geografiskt bra till med fin kommunikation till många närliggande byar. Det finns ingen BHK i Kristianstad och det finns en stor efterfrågan på ett utökat utbud av närliggande hundkurser.

Lokalklubben har möjlighet att med befintlig fotbollsklubb ingå i deras arrende till kommunen om anläggningen. Anläggningen är belägen i en liten by, Skepparslöv som ligger 10 minuter ifrån Kristianstads centrum.

På anläggningen finns stora välskötta gräsytor med möjlighet att inhägna. Det finns en fin klubbstuga och en kiosk. Byalaget är mycket positiva till att utöka aktiviteter i byn och arbetar aktivt med arrangemang och event som kommer dra uppmärksamhet till föreningen.

Den lokala kommunen är kontaktad och är positiv till initiativet. SHK Kristianstad kommer att ansöka om ett uppstartsbidrag i det fall styrelsen anser att det finns investeringar, tex inhägnader, som bör utföras.

De har en Allmänlydnadsinstruktör med i styrelsen och kontakter med Elit-tränare som är intresserade av att engagera sig. Det finns även utökad kompetens att ta in ifrån andra tränare i området.

Visionen är att kunna hålla hög kompetens inom klubben på instruktörer för att inledningsvis kunna erbjuda kurser ifrån valpnivå upp till Allmänlydnad 2, samt barn/ungdomskurser och ringträning. De kommer framledes söka instruktörer för Agillity och Rallylydnad, och även mer riktade kurser.

Den nya tilltänkta lokalklubben ser möjligheten till att kunna hålla minst en utställning per år och ett flertal ”Clinics” med föreläsare.

SHK har nu godkänt att gruppen kan arbeta vidare, den blivande lokalklubbsstyrelsen kommer föra vidare kontakten med kommunen om att gå igenom ekonomin med fotbollsklubben för att dela arrendet på anläggningen. De kommer även att lägga upp kursplaner i samordning med SHK, och förhoppningen är att den nya lokalklubben kan ha Öppethus och kursstarter i April/Maj. Parallellt så kommer hemsida och marknadsföring göras, samt kurslitteratur gås igenom.

Stort lycka till och varmt välkomna hälsar Svenska Hundklubbens centralstyrelse den nya lokalklubben och dess medlemmar.