Lägesrapport & information från Huvudklubbens Centralstyrelse.

Kära medlemmar och kamrater i Svenska Hundklubben.

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse (nedan även kallad CS) arbetar just nu intensivt med en rad aktiviteter och ärenden. Vissa saker tar lite längre tid än vanligt på grund av särskilda omständigheter, omständigheter som vi vill kommunicera öppet ut till våra medlemmar för att undvika missförstånd. Den 16:e december 2018 avgick sittande Riksordförande av eget val.
Vice ordförande har sedan agerat för att leda arbetet med CS framåt och samtidigt försökt få en bild av alla de arbetsgrupper som skapats, pågående arbeten där CS inte haft tillräckligt insyn etc. Nu har ett stort omtag gjorts och CS vill nu ta tillfället i akt och kommunicera hur arbetet löper på.

Processarbetet

CS arbetar med att gå igenom tidigare tagna beslut att se att de är i linje med Svenska Hundklubbens stadgar, policys, styrande dokument och praxis. Samtidigt hanteras nyinkomna ärenden och vidare arbete för ett förväntansfullt 2019.

Marknadsföringsplan 2019

CS arbetar med kommunikationsplanför att förtydliga och förbättra kommunikationen på våra digitala kanaler såsom hemsidan, Facebook, Instagram, och medlemsutskick.  Detta arbete kommer att kommuniceras tydligt med våra medlemmar under januari och februari månad. Förslag på flyers, affischer och informationsblad har gjorts och kommer att beslutas om under nästa möte.

Rasklubbar

Två nya rasklubbar har knutits an till Svenska Hundklubben under hösten 2018. Vi välkomnar Svenska Olde English Bulldogge Klubben www.soebk.se  och Svenska Continental Bulldogg Klubben www.continentalbulldog.se

Ny Lokalklubb

Ännu en lokalklubb är på ingång, denna gång i Kristianstad där det arbetas för fullt i samarbete med kommun och andra samarbetsparter då det inte finns någon annan hundklubb i närheten. De har hittat lokal, område, finansiering, tränare och bildar just nu styrelse för att kunna sätta budget och skriva stadgar. Interjuver av grundarna kommer upp på hemsidan inom kort.

Sponsring

Flera företag inom olika marknader har närmat sig SHK för framtida samarbete. Olika former utav sponsringspaket ska tas fram utav Marknadsansvarig och presenteras för CS inom kort. Samt de tilltänkta samarbetspartnerna. Detta hoppas CS kommer att förgylla vår verksamhet både ekonomiskt men också med förmåner för våra medlemmar.

Visionsarbetet

Huvudklubbens centralstyrelse ser nu tillsammans framåt i det visionsarbete som pågår. Vi blickar mot ett Svenska Hundklubben i tiden och ifrån ett Svenska Hundklubben i det förgångna. SHK har en 100-årig tradition av att sätta hunden i centrum och arbeta för sunda hundar vilket är något vi med stolthet håller som ledstjärnor. Mer om visionsarbetet kommer att presenteras löpande under 2019 första kvartal.

”Våra Hundar” digitalt

Med det vill säga att vi går mot ett mer ”Go Green” och ett ansvarsfullt klimatmedvetet samhälle där publiceringar sker oftare digitalt och mindre på papper. Dvs att under 2019 kommer tidningen ”Våra Hundar” att publiceras för medlemmarna i färre papperstryck och istället fler nummer digitalt. Bortsett från att detta är miljöfördelaktigt ger det även ekonomiska besparingar som då istället kommer användas exempelvis med fokus på införande av nya grenar och aktiviteter.

Internationellt samarbete

Under hösten 2018 inleddes samtal om samarbete med en internationell organisation som finns i över 20 länder runt om i världen. Ett arbete med utbyte utav domare, tillgång till exempelvis prov inom lydnad, spår, sök mm, utställningar i närliggande länder för internationella championat förhandlas om just nu. Ett speciellt intresse för SHKs Hundtest har uttryckts.

Tillsammans Är Vi Starkare

Vi i Centralstyrelsen vädjar till alla medlemmar som vill & kan delta inom Svenska Hundklubbens aktiviteter och förehavanden att höra av sig. Du som känner att du på ett eller annat sätt vill engagera dig, och kan hjälpa till, är varmt välkommen att kontakta oss på info@svenskahundklubben.se Webmaster för SHK hemsida söker även medarbetare som vill skänka tid och expertis för att utveckla tekniken.
Ni når Webmaster på: webmaster@svenskahundklubben.se

 

Tack för ert förtroende & tålmodighet.

Svenska Hundklubbens Centralstyrelse