AMERICAN BULLDOG CLUB SWEDEN – ABCS

Vi är en ideell förening som registrerades 2010 med målsättning att:

  • Skapa gemenskap kring vårt intresse för amerikansk bulldogg
  • Att främja avel av mentalt och exteriört sunda hundar
  • Att verka för att bevara och utveckla rasens bruksegenskaper.

ABCS anses vara ansvarig för det som postas på denna sida. I och med det skall inläggen som skrivs/delas innehåll och formulering/ton överensstämma med klubbens målsättning och stadgar.

I ABCS verksamhet ingår inte att vara uppfödare behjälpliga med marknadsföring. Föreningens fokus ligger istället på konsumentupplysning och hundägarförkovran.
Därför kommer inte parningar/valpar annonseras på föreningens hemsidor.

American Bulldog Club Sweden tar avstånd från hundverksamhet och hundhållning som strider mot svensk lagstiftning.

ABCS är en förening med gemensamma mål och därmed ingen specifik persons åsikter.

www.abcs.nu