Svenska Olde English Buldogge Klubben – SOEBK

Svenska Olde English Bulldogge Klubben
arbetar för att bevara och utveckla rasen i Sverige!

Vår rasklubb arbetar sedan Januari 2019 under Svenska Hundklubben (SHK) då Olde English Bulldogge togs upp som
en erkänd ras i Sverige.

www.soebk.se