Uppsala

I Uppsala bedriver vi företrädesvis kurs- och träningsverksamhet. Träningsplanen ger gott utrymme för gruppverksamhet. Dessutom har vi en separat inhägnad agilitybana. I anslutning till träningsplanerna finns kurslokaler och cafeteria samt goda parkeringsmöjligheter. Vårt kursutbud är valp-, grund-(förberedande för lydnadsklass), rookie, lydnadsklass I-III, spår-, samt sökkurser.

Vår träningsverksamhet förläggs framförallt under Mars-Maj samt September-November, men kan även utövas andra tider på året. Träningsplanen är dock alltid öppen för våra medlemmar.

Vi anordnar lokala träningstävlingar och kursfinaler. Ett par gånger per år anordnas riksövergripande certifikat- eller icke certifikat berättigade tävlingar i Moralund.

Ordförande Uppsala Lokalklubb

Ordförande Agneta Joelsson välkomnar alla människor att bli en del i den gemenskap och familjära atmosfär som man strävar efter på klubben.

Lokala nyheter