Eskilstuna-Torshälla

Klubben ligger ca: 7 km från Eskilstuna i utkanten av Torshälla. Verksamheten idag är omfattande och en hel del hundaktiviteter bedrivs idag i klubben. Träningsverksamhet pågår året runt utan uppehåll.

Vi välkomnar alla hundägare att delta i våra aktiviteter.

Bakgrund

Klubben har funnit i Eskilstuna sedan 1937. Fram till 1984 hette klubben SSHK – Svenska Sällskapshundklubben.
Vi vet idag att verksamheten bedrivits vid Hemvärnsgården i nu centrala Eskilstuna, vid Rosslinge gård och vid Gullängen, Väsbyviken utanför Torshälla. Till vårt nuvarande område flyttade vi 1977, då Mälarbadsvägen fick en ny sträcking och drogs i Gullängen rakt över våra träningsplaner. Planen är del av hästhage och planens gamla belysningsstolpar finns fortfarande synliga i Gullängen och klubbhuset är idag bostadshus.

Klubben har i många år haft utställningsverksamhet samt fram till 1980-talet var även draghundsverksamheten stor i klubben. Vardagslydnads- och tävlingslydnadskurser har alltid funnits i klubbens arbete.

På 80-talet så tog även spårverksamheten och valpkurser fart på klubben. Ledarhundsverksamhet börjar bedrivas på klubben, två stycken ledarhundsinstruktörer utbildas vid hundskolan i Sollefteå.

Fram till idag har verksamheten även utvecklats med fler aktiviteter såsom personsök, föremålssök och rallylydnad.

Klubbområdet som vi har idag heter Birka

I slutet av 1800-talet byggde fabrikören Karl August ”Ali” Andersson en sommarbostad på norr nära Litselängen. Till villan hörde en omfattande parkanläggning i engelsk stil. Här på ”Birka” bodde familjen hela somrarna.

Efter att villan brunnit ned omkring 1970, hyrdes den stora tomten vid Birka ut till Svenska Hundklubbens Eskilstuna-Torshälla lokalklubb.

Lokala nyheter