Presentation av Tvälingslydnad

Gästskribent Yvonne Jagersten

Ordförande Centrala tävlingskommittén ( CTK )
CTK Ansvarar för centralt arrangerade lydnadstävlingar, tävlingsledare och lydnadsdomare.
Utbildning av domare, tävlingsledare och sekreterare.


Tävlingslydnad Rookie

I SHK har vi 4 klasser i lydnaden och vi börjar med Rookie sedan klass1-3.

I Rookie arbetar vi en ruta som är 20*20 m. Alla planer ser lika dana ut och momenten startar på samma utgångspunkter

Första momentet är att: Hälsa på tävlingsledaren, som står mitt i rutan. Klart, på tävlingsledarens order

Andra momentet är: Läggande på stället. Hunden sitter på förarens vänstra sida och skall lägga sig så fort som möjlig på förarens kommando och ligga där i 3 sek. Klart på tävlingsledarens order.

Tredje momentet är: Hopp över hinder. Man statar 3 meter från hindret och går i fot fram och hoppar över hindret och fortsätter fot gåendet ca 5 och gör halt på tävlingsledarens order. Klart på tävlingsledarens order

Fjärde momentet är: Inkallning. Man lämnar hunden i sittande och går cca 15 meter, vänder sig om och kallar in hunden på tävlingsledarens kommando, hunden kommer in och sätter sig fot vid förarens vänstra sida. Klart på tävlingsledarens order.

Femte momentet är: Håll apport. Hunden sitter vid förarens vänstra sida och tar apporten och håller den i ca 5 sek. där den skall ligga still och inte tuggas på, eller rulla. Tävlingsledaren säger ta apporten. Momentet klart.

Sjätte momentet är: Plats med störning. Föraren lägger ner hunden på tävlingsledarens order, hunden blir liggande kvar föraren går ca 15 meter, vänder och står kvar, tävlingsledaren går runt hunden, föraren återgår till hunden. Momentet klart på tävlingsledarens order.

Sjunde momentet är: Helhet. Poäng på att man har gjort ett bra arbete med hunden.

Efter att man hälsat på tävlingsledaren i första momentet kopplar man loss hunden och den är sedan okopplad resten av programmet.

Efter varje moment väntar man på att tävlingsledaren säger momentet klart, då får man klappa hunden.

På tävlingsplanen får man INTE ge godis, leksak.

Alla moment har en koff, på Rookie kan man max få 170 poäng med 127 är godkänt och man ska ha 3 stycken godkända tävlingar för att få flytta upp till nästa klass.

Man är ensam på tävlingsplanen, när man tävlar.

Om man vill tävla eller se lydnadsreglerna så kan man gå in på SKHs hemsida under lydnad och titta.

Resten av klasserna 1-3 är det svårare och svårare och fler moment.

Men hundarna älskar att göra konter, få beröm, godis och leksaker.  Hunden tycker det är roligt när föraren blir glad.

Hundar vill vara till lags .

EN LYCKLIG HUND ÄR EN SAMARBETSVILLG HUND, som får en glad förare.

Och mycket beröm ger en uppmärksam hund

 

Lycka till ute på tävlingsbanorna och varmt välkomna!

 


Yvonne Jagersten