Om Svenska Hundklubbens Hundtest

Gästskribent Tommy Holmertz

Hundtestansvarig & Orförande Centrala Hundtestkommittén (HTK)
Hundtestkommittén ansvarar för Svenska Hundklubbens huntest, riktlinjer, testförfaranden, testledare, testbeskrivare & figuranter.

 


En inblick i Svenska Hundklubbens Hundtest

Gästskribent och ordförande i Eskilstuna/Torshälla Lokalklubb & HTK, Tommy Holmertz, berättar om SHK’s Hundtest i detta inlägg. Tommy har en fantastisk bakgrund och gedigen erfarenhet inom detta ämne. Läs vidare för inspiration och kunskap!

“Vårt hundtest som nu varit igång i några år är framförallt utvecklat för att fastställa den vuxna hundens mentalitet därav dagens åldersgräns på 2 år. Testen belastar inte hundarna så hårt, eftersom vi i första hand tänkt att det ska lämpa sig för sport och sällskapshundar.

Testen är uppbyggd så att alla hundar ska utsättas för samma retningsstyrka, man kan då jämföra individerna gentemot varandra. Vårt hundtest är unikt i det avseendet att vi gör först en beskrivning av hur hunden reagerar och agerar ute på testbanan, för att sedan göra en samlad bedömning av hunden och dess egenskaper. Testbanan går på små grusvägar eller skogsstigar och en del på öppen gräsyta, så miljön blir varierande för hundarna.

Under en testdag hinner man gå igenom 6 till 8 hundar. Vid en hundtest så tjänstgör vanligen 1 beskrivare, 1 testledare som tar hand om ekipaget och förklarar vad som kommer att ske. Sedan finns 2 till 3 figuranter som hjälper till att utföra de olika momenten ute på banan. Publik får följa med och titta på hundarna under själva testen.

Testen tar ca: 40 minuter ute på banan i snitt, efter det går beskrivare och testledare in och går igenom och sammanställer protokollen. Sedan har beskrivaren en genomgång med hundföraren där man har möjlighet att ställa frågor.

De bitar vi tittar på i stora drag är hundens socialitet och samspel med människor. Hundmöten där används en hundatrapp. Olika ljud, revirhävdande och resursförsvar. Arbetslusten i form av en godisgömma. Rädslor och aggressioner av olika slag. Även väderförhållanden noteras i protokollen.

Så för den som är intresserad av hundens mentalitet, skulle jag verkligen rekommendera att gå våra utbildningar för hundtestfunktionärer. Vilket också gör att man får en större förståelse för hur hunden reagerar i olika situationer. Vilket naturligtvis underlättar att avgöra vad min hund kan klara av och prestera under utbildning och arbete.

Min egen erfarenhet sträcker sig många år tillbaka, jag började som hundtestfigurant på schäferklubbens mentaltester på tidigt 80-tal. Blev efter att tiotal år testledare, för att 2001 bli auktoriserad mentalbeskrivare. Jag jobbar idag med flera olika mentaltester och lämplighetstester (L-test). Vilket innebär att jag ser mellan 100-150 hundar per år i olika testsituationer.”

 


Tommy Holmertz / Hundtestansvarig