Projekt – Alternative Bulldog

Vårt projekt inom SHK kommer bli att försöka samordna och skapa en plattform även för de Alternativa Bulldoggarna, dvs OEBér som avlas utanför den officiella stamboken i UKC.

Vi har varit i kontakt med flera uppfödare och ägare och fått en oerhört positiv respons. Det är så vi ska arbeta. Gemensamt och kontollerat, för att skapa en så bra avel som möjligt.

Vi vet ännu inte hur utfallet blir för detta projektet men vår förhoppning är att vi ska kunna lägga upp en hållbar rasstandard, regler för registreringskrav och att kunna hålla inmönstringar för hundar som förväntas uppfylla kraven.
Man kan då lägga dessa hundar i ett eget register i SHK och ge hundarna möjlighet att ställas ut och att i framtiden
även ingå i ett kontrollerat avelsprogram.

Svenska Hundklubbens Avelskommitté (AK) arbetar för att skapa en grupp utav kennlar som vill främja sina hundar utav ej SHK-godkända stamtavlor för att skapa en egen rasklubb med egen rasstandard och avelslicensering för att främja sunda hundar genom avel.

Om ni äger en hund som är registrerad som en Olde English Bulldogge i ett register som står utanför den officiella stamboken i UKC, så vill vi jättegärna att ni hör av er till Avelskommitten  (AK). Vi inom SHK lägger nu grunden för att även ni ska kunna vara delaktiga.

Är du intresserad att bidra till detta arbete framåt ber vi dig kontakta Avelskommitten ( AK ) med er information.

  Ägarens uppgifter
  Hundens uppgifter

  Regestreringsbevis/stamtavla (obligatorisk)
  Välj fil/bild:

  Bild på hunden framifrån (obligatorisk)
  Välj bild:

  Rasarbete Alternative Bulldog

  (Frivilligt)

  Jag vill vara med och arbeta fram en rasklubb med tillhörande rasstandard för Alternative Bulldog

  Den rasstandard som jag anser vara den rasstandard Alternative Bulldog bör utgå ifrån är:
  Ladda upp pdf-fil:

  skulle du inte få fram mailet, skicka din information via mail till ak.oeb@svenskahundklubben.se

  TA CHANSEN ATT få DIN ALTERNATIVE BULLDOG BEDÖMD PÅ UTSTÄLLNINGEN I ÅHUS 20 APRIL

  • Få din Alternative Bulldog bedömd av domare på utställningen i Åhus.
  • Visa din hund och få en skriven exteriörbedömning av en domare.
  • Hunden tävlar inte vidare och kan inte få cert.
   
  • Kostnad. 220 kr. 
  • Insättes på PG 2156-8, märk med namn och Åhus eller betala på plats.

   Ägarens uppgifter
   Hundens uppgifter


   Skulle du inte få fram mailet, skicka din information via mail till uk.ordf@svenskahundklubben.se

   Mer information om utställningen hittas om du klickar på bilden brevid.
   Anmälan för Alternative Bulldog görs dock här.

   om olde english buldogge

   Rasen Olde English Bulldogge (OEB) är resultatet av ett projekt som startades i USA 1971 av Mr David Leavitt. Målet var att återskapa en sund och atletisk bulldog som ohämmat kunde få möjligheten att leva ett sunt och aktivt liv. Olde English Bulldogge är en muskulös, medelstor hund med stor styrka och smidig rörelse. Den är väl avvägd, vinklad och proportionerlig, och har obehindrad andning vid ansträngning, värme och kyla.

   Karaktären av Olde English Bulldogge är säker, vänlig och alert och den har förmåga och vilja att prestera inom många olika dicipliner.
   En OEB är avlad i den slutna stamboken som förs av UKC.

   Svenska Hundklubben ( SHK ) antog Olde English Bulldogge som ras fr.o.m 2019.01.01
   Till rasen Olde English Bulldogge hos SHK tillhör de hundar som stambokförs i enlighet med Svenska Olde English Bulldogge Klubben ( SOEBK )’s rasstandard och vars orginalstamtavlor återfinns i den officiella stamboken hos United Kennel Club ( UKC ) enligt de regler som finns under ( SOEBK ). Dessa hundar klassas som renrasiga Olde English Bulldogge hos SHK enligt protokoll: 2018-12-08 §91C där SHK antog rasklubben SOEBK med tillhörande stamboks- & avelsregler